L’Ajuntament de Palamós ha inclòs al pressupost municipal de 2017 una partida de 15.000 euros destinada a poder subvencionar una part de les millores que els veïns del municipi puguin fer a les façanes dels seus habitatges. Així, el consistori vol que millori la imatge general de l’espai públic i reforçar la seguretat dels veïns.

La subvenció serà del 50% del cost d’execució (IVA inclòs) i del 100% dels tributs municipals inherents a l’actuació, amb un límit màxim de 2.500 euros per actuació.

El tipus d’actuació subvencionable són per a obres que s’hagin portat a terme entre l’1 de gener del 2016 i fins al 30 de setembre d’aquest any. Les subvencions afecten un ampli ventall d’actuacions: sanejament i pintat de tota la façana, reparació dels diferents elements constructius, neteja i restauració d’elements de tancament o serralleria, eliminació d’aparells condicionadors d’aire i antenes, substitució de baixants i canals de recollida d’aigües o reparació de cornises i volades.

S’exclouen d’aquests ajuts la demolició de la façana, la substitució de la fusteria, i les actuacions que s’hagin executat sense haver obtingut prèviament la corresponent llicència d’obres. Per a rebre l’ajut cal que es tracti d’immobles residencials de fins a quatre habitatges, amb més de 20 anys d’antiguitat i que no hagin estat rehabilitats en els darrers 10 anys.