Un acord judicial ha permès posar punt final a la discriminació salarial que han patit durant anys els treballadors d’un geriàtric de Sant Feliu de Guíxols. Es tracta de la residè ncia Surís, gestionada per la Fundació Guíxols Surís. La presidenta del seu comitè d’ empresa, Ester Alcaide, calcula que, de mitjana, cobraran un 20% més que fins ara. El comitè d’empresa de la residència asil Surís va decidir interposar una demanda el mes de juliol, després d’haver intentat sense èxit que els hi apliquessin el mateix conveni col·lectiu que tenen els treballadors de la residència i centre de dia Guíxols Gent Gran. Els dos asils els gestiona la Fundació Guíxols Surís. No ha calgut arribar a judici perquè empleats i Fundació han arribat a un acord, segons el qual s’equiparen les condicions laborals i salarials dels treballadors del dos geriàtrics.