La junta de govern de l’Ajuntament de Beguradjudica les obres de millora de la urbanització la Borna a l’empresa Argon Informàtica SA. La voluntat del consistori és acabar amb el problema de les aigües plujanes en aquesta urbanització situada a sobre sa Tuna i que compte amb uns carrers amb molta pendent. “Aquest projecte ha estat una prioritat, ja que cal fer-lo per seguretat”, ha afirmat l’alcalde, Joan Loureiro.

La xarxa d’aigües plujanes enllestirà la urbanització de tots els serveis bàsics de la Borna, després que fa uns anys es fes ja la del clavegueram i la de l’enllumenat públic.
El projecte, que té un termini d’execució de 5 mesos, preveu dues recollides puntuals al carrer Rec de sa Tuna i abocar l’aigua a terrenys rústics; una recollida a la intersecció del carrer Rec de sa Tuna amb el carrer de la Font i abocar l’aigua a la zona verda; una recollida a la part baixa del carrer de la Font i abocar l’aigua a la zona verda, i una altra a la part baixa del carrer de ses Falguerines i abocar a la zona verda. Per executar el projecte, es deixa clar que caldrà uns bons embornals i alguns ressalts als carrers.

La urbanització la Borna està actualment urbanitzat i, en gran part, edificat.
El projecte va ser encarregat per l’Ajuntament a l’empresa Ingur SA perquè busqués una solució al problema de l’acumulació de les aigües plujanes als punts baixos d’alguns carrers i que causen greus problemes als veïns propers que resulten inundats. La zona afectada són els carrers Rec de sa Tuna, Sant Josep, de la Font, ses Falguerines i Rec de l’Aigua.
Darrerament, l’Ajuntament va intentar arranjar la problemàtica amb la col·locació d’una sèrie de reixes i embornals connectats a la xarxa d’aigües residuals. Però va quedar clar que la solució era insuficient, segons es diu al projecte.