Parc de l'Arbreda Espai Jove Local Joventut Begur Ajuntament Castell

El Pla Local de Joventut de l’Ajuntament de Begur està dividit, tal com avança Ràdio Capital, en tres grans àmbits d’actuació. L’educació, cultura, esports i lleure per una banda, les oportunitats laborals pels joves i finalment les diferents oportunitats d’accés a l’habitatge, a l’autonomia personal i la participació.

Des de l’Ajuntament de Begur, la intenció és millorar l’èxit escolar dels joves del municipi. Volen crear una oferta formativa al municipi suficient per reduir l’èxode dels joves a municipis veïns. Per tal de fer-ho faran les següents accions:

 1. Crear diferents activitats extraescolars per incloure-les a l’agenda jove.
 2. Creació d’una comissió per aconseguir la implantació de l’ESO al municipi.
 3. Creació d’un Punt d’Informació Juvenil per donar assessorament en orientació acadèmica als estudiants.
 4. Redacció d’un projecte per posar en marxa un Pla Formatiu Ocupacional a Begur.
 5. Elaboració d’un pla amb tallers lúdic-formatius, cursos o conferències i xerrades, adreçades als joves.

L’oferta cultural també es vol potenciar entre els joves per tal que desenvolupin les seves capacitats creatives.

 1. Descomptes en les activitats culturals que es fan al municipi, com el Festival de Cinema de Begur o el Festival de Música.
 2. Creació d’espais per permetre desenvolupar projectes culturals i artístics per als joves creadors.
 3. Realitzar un pla per l’impuls i la difusió del treball dels joves creadors a la sala d’Exposicions Municipal.

El lleure al municipi de Begur també és un altre dels àmbits que el consistori municipal vol impulsar entre el jovent. Per tal de fer-ho, al Pla Local de Joventut s’han esmentat diverses accions a fer.

 1. Organitzar un programa de sortides per joves a preus econòmics, com poden ser anades a Port Aventura, o sortides a esquiar…
 2. Promoure l’organització d’una festa jove dins els programes de la Festa Major.
 3. Promoure l’organització d’una proba lúdica-esportiva popular.
 4. Projecte Festa-Bus.

Un altre dels problemes que tenen els joves al municipi de l’Empordà són les oportunitats de feina. La intenció del consistori és facilitat l’accés de les persones joves al món laboral.

 1. Realitzar un programa d’emprenedoria lligat a la diversificació econòmica per reduir la dependència laboral del sector turístic.
 2. Programa de tallers i píndoles formatives relacionades amb la facilitació de la incorporació dels joves al món laboral.

Un altre objectiu de l’Ajuntament de Begur són les oportunitats d’accés a l’habitatge dels joves del poble. Amb la mateixa intenció que en l’àmbit educatiu, la seva idea és evitar l’èxode dels joves a altres poblacions. Per tal d’evitar-ho faran diferents accions:

 1. Elaborar un Pla d’Habitatge Jove pels habitants que vulguin emancipar-se ho puguin fer dins el municipi de Begur.
 2. Elaborar un estudi sobre les necessitats de mobilitat que tenen els joves per realitzar les seves activitats escolars i professionals.

Un dels àmbits que l’Ajuntament de Begur també vol potenciar entre els joves és la participació. L’interès que té el consistori és que els joves participin en les fases vinculades amb la vida municipal amb diferents accions.

 1. Projecte Food-Truck Begur 2017.
 2. Programa de Corresponsals de l’Àrea de Joventut.
 3. Realització d’un pla de comunicació de l’Espai Jove, que inclouria Web i xarxes socials, senyalització i material divulgatiu.
 4. Posada en marxa d’un viver de projectes dins de l’Espai Jove per permetre donar suport i eines a aquells projectes que els joves vulguin emprendre.