Aquesta setmana han començat els treballs de millora dels carrers Cervantes i Horta d’en Fina de Palafrugell. Es renovarà la xarxa de serveis públics i el paviment. Ara, al carrer Cervantes, es donarà prioritat al vianant, mentre que en el cas del d’Horta d’en Fina, serà en el tram entre el carrer Vilar i la plaça del Tambor.

En concret, les xarxes que es renovaran seran la xarxa de sanejament, s’ampliaran les xarxes separatives d’aigües plujanes, canviaran les canonades d’aigua potable, es renovaran fanals i línies elèctriques i se soterraran els encreuaments aeris de telefonia i de baixa tensió.

Pel que fa al carrer Cervantes, les obres s’allargaran set mesos i tindran un cost de 500.000 euros. En el cas del carrer Horta d’en Fina, els treballs duraran quatre mesos i la partida destinada és de 365.000 euros.