http://www.pernodirres.cat/2016/11/cloud-nothings-estrenen-el-video-de.html

El 27 de gener arribarà Life Without Sound, el nou disc de Cloud Nothings, que ara han presentat el videoclip de Modern Art, una de les peces que trobarem en aquest nou treball.