El ple municipal de Begur reunit ahir va acordar, sense cap vot en contra, congelar les ordenances fiscals –impostos, taxes i preus públics- el 2018. L’alcalde Joan Loureiro té el compromís que les ordenances quedin congelades durant tot el mandat. Fins ara, l’únic augment que hi ha hagut ha estat la taxa d’escombraries d’aquest any, i que segons l’Ajuntament es va haver de fer per compensar el nou sistema de recollida selectiva domiciliària porta a porta.

En el cas de l’Impost de Béns Immobles (IBI), s’han decidit dos tipus de gravamen. En el cas que l’Estat espanyol actualitzi els valors cadastrals, és a dir, a l’alça, Begur rebaixarà el tipus de gravamen del 0,57 al 0,54 per evitar una puja cadastral. En el cas que no s’actualitzi, tot quedarà igual.