La Generalitat ha creat al Baix Empordà una unitat específica per detectar de manera precoç casos d’autisme en infants. Des del Servei Català de la Salut (CatSalut), ressalten que la detecció precoç és essencial per elaborar un pla integral d’atenció des dels àmbits de la salut, l’educació i el benestar social.

És la segona unitat funcional que hi ha a les comarques gironines després de la del Gironès. En aquest cas, en sis de cada deu han confirmat el diagnòstic en menys de 60 dies.

El trastorn de l’espectre autista es caracteritza per un desenvolupament marcadament anormal de la interacció i de la comunicació social, així com per la presència d’un repertori extremament restringit d’activitats i interessos.