Passeig del Mar de Tamariu

La xarxa de sanejament a Tamariu començarà a construir-se el pròxim dilluns, 1 d’octubre. El projecte es desenvoluparà en tres fases, començant pel Passeig de Mar de Tamariu. En la que es preveu una despesa d’aproximadament 150 mil euros i que s’acabaria a principis de l’any que ve. Així, a finals de gener, s’iniciarà la segona fase de construcció.

Les obres es basen en la construcció d’una xarxa de sanejament de tipus separativa per disminuir la càrrega als col·lectors. Així, s’aconseguiria eliminar les connexions d’aigües de pluja a la xarxa i avançar cap a un sistema separatiu.

Es vol resoldre, per una banda, la reducció dels cabals que aporten les aigües de pluja. I per altra banda, redefinir el funcionament del sistema d’impulsió utilitzant tot l’any, l’estació de bombament del Passeig. D’aquesta manera, la que es troba a la platja s’utilitzaria en cas d’emergència o pel manteniment de l’estació del Passeig.

A més, també han destacat que el funcionament continu de l’estació del Passeig durant tot l’any, permetrà una gestió econòmica, hidràulica i mediambiental més eficient de tot el sistema de sanejament dels nuclis de Tamariu i Aigua Xelida.