Totes les faroles de l’enllumenat públic de Palafrugell ja tenen una etiqueta amb un número. L’Ajuntament de Palafrugell està etiquetant sobre terreny totes les faroles de la xarxa del municipi. En total són 7.495 punts de llum. Aquesta feina es fa per tal de gestionar millor l’inventari i les averies en l’enllumenat públic. Les etiquetes porten dos números: un indica el quadre elèctric del que penja el punt de llum i l’altre es correspon a la seva localització geogràfica sobre un plànol d’inventari. Les etiquetes s’estan posant a les columnes en el cas de faroles i a les caixes de connexió de l’enllumenat quan les llumeneres estan situades en la façana.