La Fundació Vimar ha signat un conveni amb la Fundació Hàbitat 3 perquè li cedeixi, en règim de lloguer, un pis situat en el carrer Fitor de Palafrugell. El domicili és propietat de l’Agència Catalana de l’Habitatge. La Fundació Vimar vol ampliar, així, els serveis d’atenció domiciliàries. Aquest pis serà el primer que es posarà a disposició d’una parella per tal que puguin viure de manera autònoma.

La Fundació Vimar atén persones amb discapacitat psíquica al Baix Empordà. Els seus treballadors socials supervisaran el nou pis de manera periòdica.