Font: Aj. Sant Feliu

El partit Guíxols des del Carrer-Entesa va comunicar ahir la seva intenció que es dugui a terme un projecte de participació ciutadana. La formació política calcula que la despesa d’aquesta iniciativa seria de 150.000 euros, i suggereix que aquesta quantitat surti del romanent de tresoreria de lliure disposició, que creuen que oscil·la els 900.000 euros.

El partit considera que els veïns i veïnes han de poder decidir les inversions i per això ho portaran al proper Ple Municipal. Guíxols des del Carrer que aquestes propostes siguin per a la millora d’equipaments municipals, per a adquirir mobiliari urbà o millorar els espais públics.

La idea que presenten començaria amb una presentació pública del pressupost participatiu, difusió del període de participació per recollir les propostes dels ciutadans, validació i presentació pública de les propostes que se sotmetrien a votació (on podrien participar els habitants de més de 16 anys) i, en darrer lloc, un acte de presentació del projecte guanyador.