Alberg Solidança

L’Alberg Solidança de Palafrugell, un antic convent Carmelita de principis del segle XX convertit en infraestructura orientada al jovent, promou “la inserció sòciolaboral de col·lectius en risc d’exclusió social a través d’activitats vinculades a la gestió integral dels residus.” Això és possible mitjançant l’economia circular que redueix l’ús de recursos energètics i materials a través de la reducció, reutilització i el reciclatge.

Hèlia Llorens, responsable de l’Alberg Solidança, ha explicat quatre pinzellades d’aquest projecte que busca ser un espai regit pels criteris de responsabilitat i que ha de servir com a espai de dinamització social i d’educació ambiental.