L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols està començant un conjunt d’actuacions que tenen com a objectiu la renovació de l’equipament d’il·luminació d’alguns passos vianants de la ciutat, així com la incorporació d’aquesta en altres. Les operacions a realitzar pujaran uns 49.000 euros.

Aquests punts són els següents: carretera de Tossa, carrer Rufo amb Cuenca, el Gravina amb carrer Cervantes i també Ronda Joan Casas, Avinguda Catalunya amb el carrer València i Cosme Calzada, carrer Girona amb Rambla Generalitat i Lleida i, finalment, Avinguda Balears amb el carrer Lugo.

Paral·lelament, s’incorporarà focus en fanal al carrer Dos de Maig i Pitarra, entre la carretera de Girona i la plaça 11 de setembre i també la Ronda de Ponent.

El reforç es farà al carrer Callao (on s’incorporarà un fanal solar), carrer Rufo amb Avinguda Canàries, la carretera de Girona en diversos encreuaments i Avinguda Catalunya amb el carrer Osca.