El periodista ganxó Julià Castelló va rebre la setmana passada la Mosca del Col·legi de Periodistes en coneixement a la seva trajectòria professional. Castelló va ser membre de la darrera junta directiva de l’Associació de la Premsa de Barcelona -presidida per Enric Sopena- i va participar en la fundació del Col·legi de Periodistes i del Sindicat de Periodistes de Catalunya. Al llarg de la seva carrera, va treballar a Cambio 16 i després es va incorporar a Televisió Espanyola, on va treballar pels informatius diaris de la cadena i per diversos programes.