eficiència energètica
Manel Magrinyà

Durant aquest 2018 s’ha elaborat una auditoria energètica de l’enllumenat exterior a fi de realitzar un inventari dels punts de llum de la Bisbal i d’analitzar-ne l’estat actual i les primeres actuacions en aquest sentit han començat aquest març passat amb l’execució d’una actuació de millora de l’eficiència i estalvi energètic a l’avinguda Josep Irla i carrer Eusebi Diaz Costa que ha comportat la substitució de 45 lluminàries de vapor de sodi per tecnologia led.

Gemma Pascual, regidora de medi ambient

 

Aquesta reducció del consum s’aconsegueix perquè les làmpades led en tenir més lúmens per watt permeten una major eficiència lumínica. El cost total d’aquesta actuació és de 26.972,81 € i compta amb una subvenció de Diputació de Girona de 8.398 €.

Gemma Pascual, regidora de medi ambient

 

També s’han canviat les làmpades de vapor de mercuri per vapor de sodi dels llums de l’aparcament del costat de l’escola Joan de Margarit en compliment de la normativa de contaminació lumínica.