Durant la presentació del pla, Fermí Santamaria, vicepresident i diputat de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona, ha destacat que objectiu és donar suport als municipis gironins, especialment als que disposen de menys recursos humans i econòmics, per tal que tots els ciutadans disposin d’uns serveis públics de qualitat.

La Diputació, iniciarà el programa pilot fent l’inventari del cementiri dels municipis per tal de disposar de les dades actualitzades i informatitzades de difunts i de titulars de les unitats d’enterrament. Tot seguit es posaran a disposició dels municipis un seguit de recursos com una aplicació informàtica de gestió de cementiris municipals, estudis de costos de manteniment dels mateixos i assessorament tècnic i jurídic en l’àmbit de la gestió de cementiris i serveis funeraris.