La Generalitat ha licitat a concurs públic el contracte per a la redacció del pla especial del port de Palamós. El preu pel qual es licita dita proposta és de 78.650 euros, IVA inclòs. Aquest pla té com a objectius donar resposta a les necessitats d’aparcament i la continuïtat del passeig del Mar fins el port, entre d’altres. Sempre responent amb criteris sostenibles als problemes propis de la zona portuària fins la franja que la separa de la ciutat. Del projecte se’n carregarà l’equip redactor guanyador del concurs que convoca la Generalitat.