L’Àrea de Cultura, Ensenyament i Joventut del consistori de Calonge i Sant Antoni ha duplicat la despesa destinada a ajuts per la compra de llibres de text i material escolar per a aquells alumnes que més ho necessiten i que realitzen la seva formació acadèmica a la localitat. Concretament, la partida d’aquest curs està xifrada en 8.500€, que s’incrementa 4.045€ respecte a l’exercici 2016-17.

El període habilitat per a sol·licitar aquesta ajuda s’obre aquest dilluns 16 d’octubre i finalitzarà el proper divendres 27 d’aquest mes. Les peticions s’han de registrar a les dependències de l’Àrea de Cultura, Ensenyament i Joventut els dies laborables, de 10 a 13h del matí.

D’entre els criteris que es requereixen per a què sigui concebut l’ajut, és imprescindible l’escolarització de l’alumne en qualsevol centre escolar de la vila (ja sigui l’Escola Pere Rosselló, La Sínia, Llevantí de Mar o l’Institut Puig Cargol), que aquest estigui empadronat a Calonge i Sant Antoni amb una antiguitat mínima de 6 mesos, que s’acullin als programes de socialització dels llibres de text i que no superin els llindars màxims de renda (en famílies de dos membres, està fixat en 13.451,60€ i, en el cas de les famílies de deu membres, és 25.451,60€).

En la convocatòria del curs anterior, se’n van beneficiar 109 alumnes, que representaven un 9% dels alumnes escolaritzats als centres educatius calongins.