Ajuntament de Pals

El nou Pla Local de Joventut inclou un anàlisi sobre l’estat i interessos dels joves de Pals i els objectius a assolir per part de l’Ajuntament per solucionar les necessitats del col·lectiu. El regidor delegat de Joventut, Esports i Noves Tecnologies, Xavier Coll, ha explicat que s’ha demanat als joves de la vila la seva opinió i en el pla hi venen definides accions i polítiques per a ells.

Tal i com ha explicat el regidor Coll, la finalitat del Pla és planificar a curt i mig termini les polítiques públiques i projectes conjunts que donin resposta a les necessitats reals d’aquest col·lectiu en tots els àmbits de la seva vida quotidiana i la millorin.

Algunes de les accions que contindrà el Pla seran xerrades adaptades, un curs de monitors finals d’any, o el projecte Brigada Jove que el desenvoluparien l’any que ve i seria una primera oportunitat laboral per tots els joves amb edat de treballar.

A més, segons ha explicat Coll, també es va deixar col·laborar obertament als joves en l’elaboració del Pla a través d’un qüestionari online. Se’ls preguntava pels estudis, feina, activitats de lleure… “eren preguntes del seu entorn perquè donessin la seva opinió, què hi havia a Pals, què faltava, què volien ells i què seria possible tira endavant els propers anys”, va afegir.