L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols duu a terme un projecte d’adequació parcial dels jardins Juli Garreta per realitzar un canvi estètic que millori i dignifiqui els jardins i obtenir, així, un espai més diàfan per les diverses activitats que s’hi porten a terme. També es pretén corregir els problemes d’embassaments que es produeixen en dies de pluja i millorar la il·luminació. La zona, que originalment s’havia pensat com a passeig, cada cop s’ha convertit més en espai d’activitats i el consistori creu que se n’ha fet un sobreús. En aquest espai es planteja retirar els dos parterres longitudinals de cada extrem i substituir-los per jardineres individuals a cada arbre, de manera que l’espai seria més ample per acollir activitats.