Aquesta modalitat de donació es va implantar a l’hospital el passat mes de juny, convertint-se així en el segon centre de la demarcació de Girona en oferir-la i en el primer comarcal.

Per facilitar la donació, set professionals d’infermeria i medicina de Palamós s’han format específicament per realitzar tot el procés de donació de còrnies i acompanyament: des de la detecció, passant per l’entrevista amb els familiars del donant fins a la realització de la mateixa tècnica d’extracció. Les còrnies extretes s’envien al Banc de Sang i Teixits de Catalunya, que s’encarrega de la preservació, validació i posterior distribució als centres que les necessiten.

D’aquesta manera s’aconsegueix que tot el procediment mèdic sigui dut a terme per professionals propis del centre, agilitzant el procés i sense suposar cap demora posterior a la mort del donant.

La majoria dels receptors de còrnia i de teixit ocular són pacients amb distròfies o edemes corneals, problemes que poden suposar la pèrdua de la visió. El trasplantament de la còrnia malmesa és l’única manera que tenen aquestes persones per recuperar la vista. També són freqüents els trasplantaments a pacients que han patit una lesió a l’ull, una infecció o el rebuig d’un trasplantament previ. A més, amb cada còrnia donada es pot ajudar a recuperar la visió a dues persones, ja que aquesta es pot dividir en dos segments diferents.