L'embassament de Sau / ACA

La sequera s’agreuja i l’Agència Catalana de l’Aigua ja ha posat en funcionament el pla per alentir el descens de reserves als embassaments del riu. A dia d’avui, els pantans de Sau, Susqueda i el Pasteral no arriben a la meitat de la seva capacitat. Per això, les dessalinitzadores de Blanes i del Prat funcionaran al 100% d’aquí a un mes si la sequera s’agreuja.

Mentre duri l’episodi de sequera, el cabal de manteniment del Ter el fixarà el mateix riu. En concret, serà el mateix del què tingui aigües amunt del pantà de Sau, i que ara es troba en 3,5 metres cúbics per segon.

Per abastir l’àrea metropolitana de Barcelona, l’ACA també extreu més aigua subterrània dels pous i, si el nivell dels embassaments baixa fins al 25%, n’injectarà de regenerada al tram baix del riu Llobregat.

De moment no s’ha entrat en situació d’alerta, cosa que passarà quan s’arribi als 240 hm3.