Un operari treballant en les tasques de renovació de l’enllumenat al carrer del Turó al municipi de Palamós.

El tipus d’actuació subvencionable són obres efectuades entre l’1 d’octubre de 2017 i el 30 de setembre de 2018, en habitatges residencials de més de 20 anys d’antiguitat que no hagin estat rehabilitats en els darrers 10 anys. S’inclou el sanejament, reparació i pintat de la façana principal, així com la reparació de cornises, d’elements ornamentals, ràfecs o balcons.

Amb aquest ajut es pretén fomentar la rehabilitació dels habitatges de Palamós, ajudant, en aquest cas, a millorar les façanes dels immobles. Això repercutirà en la seguretat de veïns i vianants, així com en la imatge general de l’espai públic.

En el moment de sol·licitar la subvenció s’haurà de facilitar la llicència urbanística atorgada en el moment de l’execució d’obres, la còpia de les factures de l’actuació realitzada i les fotografies de la façana abans i després de la millora.

Per a més informació sobre el procés i tramitació dels ajuts, cal adreçar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana ubicada a l’Ajuntament de Palamós o trucar al telèfon 972 60 00 26.