L’Ajuntament de Palamós ha obert un procés per sol·licitar ajuts per a la millora i rehabilitació de façanes d’habitatges al municipi. Els ajuts s’adrecen a aquells immobles amb més de sis habitatges, amb més de 20 anys d’antiguitat i que no hagin estat rehabilitats en els darrers 10 anys. La subvenció s’atorga si les obres s’han dut a terme entre l’1 d’octubre de 2018 i el 30 de setembre del 2019.

Entre els treballs que s’accepten, s’inclou el sanejament, reparació, pintat, així com reparació de cornises, elements ornamentals, ràfecs i balcons. El total de l’ajuda serà del 50% del cost d’execució i de fins al 100% de l’import de la taxa per la tramitació de la comunicació o llicència urbanística, però sense depassar els 2.500 euros.

El procés per fer-ho s’allargarà fins al 30 de setembre de 2019.