Platja d’Aro està consensuant reformes a les galeries comercials del municipi amb els propietaris dels establiments. És part del “Pacte pel comerç”, que es preveu que es pugui presentar a principis de l’any vinent. Es busca que el signi la majoria de partits del municipi i dels comerciants.

L’Ajuntament ha presentat dues propostes als propietaris de les galeries comercials. Són models que s’haurien d’aplicar a mitjà termini de manera conjunta a totes les galeries:

  • Un model que suposi que no s’ocupa la via pública. També implicaria l’homogeneització de la imatge i un treball de comunicació conjunt.
  • Un altre model amb una certa ocupació dels vials i els espais públics, on els comerços conservessin “singularitat”, però que es “respirés un ambient únic”, segons fonts de l’Ajuntament.

Segons les mateixes fonts, els galeristes estan apostant per la segona opció.

Tal com ha explicat a Ràdio Capital el regidor de promoció econòmica Maurici Jiménez, per regular millor la presència de les galeries a l’espai públic, l’Ajuntament està estudiant municipalitzar, d’acord amb els establiments, els vials privats de dins de les galeries.

Hi ha un estudi jurídic en marxa sobre la qüestió. Jiménez explica que les galeries amb qui han parlat fins ara creuen que aquesta seria la millor opció.

Platja d’Aro treballa en el pla estratègic que ha de fixar les línies de futur a mitjà i llarg termini del model comercial. Aquest pla inclou una revisió urbanística i revisió dels serveis.