En Miquel Curanta és el codirector de Ràdio Capital i és el director del Club TR3SC

A la portada d’avui, en Miquel explica que no ha tingut temps per fer-la i ho lliga amb el moviment cittaslow.