Diagnosi territorial
Manel Magrinyà

Amb l’objectiu d’orientar estratègicament les polítiques de desenvolupament local de la comarca, ha estat encarregat pel Consell Comarcal del Baix Empordà i elaborat per l’empresa especialitzada Actíva Prospect, que estava representada en l’acte de presentació per David Moreno.

Diagnosi territorial
Manel Magrinyà

L’informe, executiu de assenyala que el Baix Empordà està situat en el lloc número respecte a la resta de comarques catalanes que reflecteix una situació preocupant segons del mateix president del Consell Comarcal Joan Català

 

Es tracta d’una diagnosi de la situació socioeconòmica de la comarca a partir de dades objectives, i en elles, tot i que el nivells de contractació tornen a situar-se en els nivells anteriors a la crisis, la creixent estacionalitat amb les conseqüències que això comporta per les persones es detecta com un dels factors més negatius.

Els baixos índex d’industrialització, l’escasetat de polígons industrials de mides competitives i la deficient posició geoestratègica respecte als grans eixos de comunicació, autopistes i ferrocarril, també es destaquen en l’informe com a factors negatius per la bona salut econòmica del Baix Empordà.

Li vam preguntar a David Moreno pel paper actual i de futur de sectors fins ara poc desenvolupats com la cultura, el lleure i la potenciació dels valors ambiental i paisatgístics i aquesta va ser la seva resposta