Un operari treballant en les tasques de renovació de l’enllumenat al carrer del Turó al municipi de Palamós.

Les tasques per retirar les antigues llums i permetre l’obertura de rases per a la canalització de les línies elèctriques ja està en marxa. La renovació s’està fent a diferents carrers al voltant de l’Escola Vedruna del municipi de Palamós.

Aquestes obres tenen un import de licitació de 54.160 euros i permetran la substitució dels vells fanals, que utilitzen bombetes de vapor de mercuri. Amb aquest canvi s’aconseguirà un estalvi anual de 12.942 kWh, la qual cosa implicarà una reducció en 9.71 tones de CO2, i una rebaixa de 2.200 € en la factura de la llum.

En total es canvien un total de 36 punts de llum de diversos models que han quedat desfasats pel que fa a la tecnologia i eficàcia, per 37 noves lluminàries tipus Led molt més eficients.

Les renovacions s’estan portant a terme als carrers de Xaloc, dels Pins, del Turó, de Carós i de Santa Joaquima de Vedruna, així com a l’aparcament situat davant el cementiri de Palamós.