Les obres de substitució de la canonada d’aigua del carrer Garrigues de la Urbanització Mas Ambrós de Calonge han finalitzat després de quasi un mes, en el que s’han canviat 239 metres lineals de canonada i les escomeses a què dóna servei. En total, aquestes obres finançades per l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, han tingut un cost de 26.361€, i han permès substituir la canonada que estava en estat de deteriorament i amb nombroses averies.

Per fer les obres s’han modificat 9 escomeses particulars i s’han instal·lat 2 hidrants per facilitar l’actuació dels bombers en cas d’incendi. Les obres, emmarcades en els treballs de conservació i manteniment de la xarxa de distribució d’aigua del municipi, han estat finançades per l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.