Sandra Pibernat: “Volem treballar d’igual manera pels ciutadans de Torroella de Montgrí i l’Estartit”

- Publicitat -

 Avui ens visita Sandra Pibernat, alcaldable de Torroella de Montgrí i l’Estartit pel partit de L’Estartit som tots, Tots per l’Empordà per avançar-nos alguns detalls de la seva candidatura a les eleccions municipals d’enguany. Bon dia, senyora Pibernat.

Bon dia.

Primer de tot m’agradaria que es descrivís en tres adjectius.

Positius. A veure, en primer lloc, és difícil que un mateix a vegades es pugui definir, però bé, intentarem fer-ho resumit. Jo, la meva família, sempre em diuen que sóc molt sincera i molt clara i que dic les coses a la cara. Per tant, diguem una persona sincera i directa, no? I en quan els meus companys normalment diguem que el que em solen dir és que sóc una persona treballadora, que sóc disciplinada amb la feina i que sóc estartinenca fins a la mèdula.

Llavors no sé si podria destacar tres aspectes que hagi assolit el govern del municipi durant aquests quatre anys de mandat.

Si, a veure, evidentment nosaltres hem estat a l’oposició i sempre tenim tendència a parlar de coses que potser que no s’han assolit, que són les que hem treballat més per insistir, però sí que evidentment hi ha algunes coses. En primer lloc, voldria destacar que és una experiència que hem viscut ara fa poc temps que és la Fundació Cousteau. Sembla ser que instal·larà, doncs, la seu a l’Estartit. Nosaltres agraïm d’alguna manera que l’Ajuntament fes d’intermediari perquè fos possible que s’instal·lessin en un terreny que ara està molt abandonat i que dóna una bastant mala imatge a la façana marítima.

I es va fer tot el possible perquè totes les gestions perquè pogués fer-se allà, al final es farà en un altre lloc, vull dir. El tema és que finalment es faci, evidentment, però agraïm que s’intentés i que es fessin les gestions necessàries perquè es pogués fer en aquest terreny i que al final haguéssim pogut acabant arreglar una part d’aquesta façana marítima que ara té una imatge bastant que desitjar.

No? És un dels problemes greus que tenim. Tenim dos edificis bastant deixats i abandonats que donen una imatge que no és la que voldríem, però bé, haurem de tenir paciència i continuar treballant en aquest aspecte. Aquest és l’últim que hem viscut llavors.

També tinc que tenir en compte que hi ha un tema que ens ha preocupat molt durant aquesta legislatura, que va ser el que podríem dir es volia vendre el camp de futbol de l’Estartit o privatitzar. Se li ha posat molts títols en aquest afer. És un afer que bàsicament la idea va sortir del grup d’UPM, tant de Torroella com el seus socis a l’EMD. Era un tema que portaven des des d’aquest partit. Llavors nosaltres vam fer molta pressió des de l’oposició i sí que puc dir i agrair que Esquerra, que és el partit que està governant amb UPM, en el seu moment, ens va recolzar a l’oposició. I bé van fer més pressió perquè això no es portés a cap, no? I aquí penso que és una cosa a valorar positivament. És una part de l’equip de govern. Bé, però és una cosa positiva. 

I llavors me demanava una tercera, una tercera, finalment, jo penso que hem passat una legislatura que hem passat, el Covid ha tingut les seves conseqüències. Nosaltres haguéssim volgut que s’hagués treballat més des de totes les àrees de l’Ajuntament, però sí que voldria destacar l’àrea social, que en el seu moment va va fer un paper important, va fer gestions i es va treballar seriosament perquè des d’aquesta àrea es pogués donar servei i cobertura i crec que es va fer de forma correcta.

Llavors no sé si podria destacar tres aspectes que potser no s’hagin acabat d’assolir del tot durant aquests quatre anys de mandat per part del govern de Torroella de Montgrí l’Estartit.

Si nosaltres evidentment no podem oblidar i seria el primer aspecte negatiu que posaríem damunt la taula, seria doncs, que políticament no s’ha sabut gestionar aquestes desavinences dins el mateix partit polític que hi ha hagut d’UPM. Si més no aturar-ho abans d’arribar a la situació límit que estem a dia d’avui. Entenc que potser solucionar-ho al cent per cent no es podia, perquè després, al final hi ha una sèrie de decisions personals a nivell de presidència de l’EMD que s’han pres i potser no s’haguessin pogut evitar, però sí que s’hauria pogut treballar i com a responsabilitat política, donar cobertura a aquest problema, no?

A veure és un problema que que l’estem vivim encara a dia d’avui. Entre aquest desgovern, entre EMD i Ajuntament, no? Més que una fita no assolida, podríem parlar que és un fracàs absolut. És un fracàs absolut per nosaltres. És així com a govern, els dos ens tenen el mateix color polític i han arribat als jutjats discussions davant els tribunals que afecten a tots els veïns i veïnes del municipi. I això és un tema que ens ha preocupat i ens preocupa. I això ha arribat en un punt que mai ens ho haguéssim pensat. No? vull dir, trobem que la gravetat hi és. Per tant, és el primer punt que voldria ressaltar com a no, com a no assolit, no? Aquesta capacitat de govern i de consens, no?

Un altre punt que voldríem destacar també és, diguéssim, l’increment que ha tingut al capítol 1 de l’Ajuntament. El capítol de personal ha pujat bastant de l’import en aquesta legislatura més que mai, i per altra part, aquest increment no ha anat acompanyat de poder retenir personal que teníem molt bo i eficient. I aquí no vull dir que el que hi hagi ara no sigui bo, eh? Evidentment és un personal que és hi ha àrees que el personal és nou, que no hi he tingut cap tipus de contacte. Però sí que sé que és molt important l’Ajuntament que hi hagi personal que conegui molt bé els temes i a vegades com fas una renovació d’aquest tipus doncs es troba a faltar aquesta mancança de coneixement de coses històriques, no?

I aquí, doncs, pensem que aquest increment de despesa no ha anat acompanyat de tenir aquesta capacitat de retenció d’aquest personal que nosaltres pensem que era bo. I hi ha hagut algunes àrees que, tot i aquest increment, s’han vist una mica desmantellades, per dir-ho d’alguna manera, no? Per tant, això és un tema que ens preocupa, no?

I bé, podríem dir que un altre tema que també hem vist que no hem acabat d’assolir, concretament és que s’ha fet una mancança de seguiment de projectes que venien ja de la legislatura passada. Jo a principis ens va donar, com diguéssim, entre cometes, com a excusa que hi ha hagut el Covid, que tot ha quedat parat. Però no hem d’oblidar que durant el Covid molta gent, a part del sector turístic, que forçosament hi ha algun altre sector que pel tipus de feina va haver de baixar i tancar les portes, no? Però hi ha hagut moltes feines internes que s’haguessin pogut fer. I aquí hem vist com per exemple hi ha un Espai Medes que creiem que que bé que les empreses de construcció en un moment determinat sí que van parar, però que això no ha sigut el causa principal perquè això hagi estat quatre anys i que estigui al punt allà on estem, no?

I per altra part també hem vist una biblioteca que ha estat la que estava pràcticament acabada a principis de legislatura per inaugurar i que estem ja a portes de les eleccions i encara no s’ha pogut inaugurar. Pensem que aquesta legislatura s’ha apostat per fer inversions noves. Per apostar molt pel Pla de Sostenibilitat de Turisme, que ha rebut una subvenció important. Però també hem de dir, i aquest és l’aspecte negatiu, que d’aquest pla de sostenibilitat portem un tant per cent d’execució molt baix. I ens preocupa que aquesta capacitat de gestió no s’hagi portat en el dia a dia, no, que no ho hem vist reflexat. I això clar, les inversions anteriors no s’han pràcticament mogut, no s’han acabat i les que s’han començat amb un índex amb un tant per cent molt baix, doncs això no ens dona gaire satisfacció, diguéssim a l’hora de valorar aquestes coses, no?

I després també pensem que hi ha projectes, No només d’inversió, sinó que hi ha altres línies de treball que podríem parlar de projecte dient, com per exemple podria ser el conveni que hi ha entre que regula les relacions entre l’Ajuntament i l’emd. Vull dir, han tirat endavant dos o tres vegades. Finalment ho varen aprovar però nosaltres tenim dubtes de que estigui dintre de la legalitat, perquè a veure aquest conveni, la memòria, definia molt bé que s’havia de revisar la part econòmica i es va aprovar un conveni sense revisar en absolut la part econòmica. Pensem que era una part que s’havia de treballar molt a fons. Això és una cosa que nosaltres ja en la legislatura anterior, ho marcàvem com un dels nostres objectius per aquesta legislatura. I penso que no hem de ser només nosaltres com a partit que de l’Estartit pròpiament que defensem només això, perquè al final són relacions a dos ens, a Torroella i l’Estartit. Vull dir que aquí hauríem d’haver posat la banya tots plegats i pensem que no ha sigut així en absolut.

I quines són les accions o iniciatives que creu que són prioritàries per a un municipi com és Torroella i l’Estartit?

Accions que s’haurien de tenir en compte per la propera legislatura, diguéssim. Tant si siguessin accions nostres com generar el que hauria de fer desenvolupar qualsevol. A veure, pensem nosaltres que que l’Estartit i Torroella té un té un problema de connexió i un problema de mobilitat. I aquest és bastant important. No? Perquè a l’estiu es generen unes cues bastant importants. S’han de desenvolupar dues antenes, passat el pont de Torroella i pensant que és un tema que s’ha de tenir en compte. I sumat a això, potser a Torroella no està tan agreujat, però a l’Estartit hi ha un problema bastant important de pàrquing.

Tenim la bossa de pàrquing a la platja, però ens consta que en el moment que l’estat decideixi executar la part de passeig que li correspon a l’Estat, doncs sembla que aquesta bossa de pàrquing anirà desapareixent o desapareixerà, igual que ha anat desapareixent amb la resta de municipis que hi ha arran de costa.

Per tant, tenim un problema que s’ha de solucionar i és un problema que cada legislatura se sent el tema, però jo crec que s’ha d’abordar ja definitivament. I aquest és jo crec que és un tema que afecta tant a nivell turístic com a nivell del dia a dia de tots els veïns del poble, No?

Llavors, què diferencia en la seva candidatura de la resta de candidats que es presenten a les eleccions municipals d’enguany?

Nosaltres, la nostra candidatura, podríem dir que nosaltres som el partit de l’Estartit, per dir-ho d’una manera, nosaltres som el mateix partit. Ens presentem els mateixos a l’Estartit i a Torroella. Som el mateix partit. No busquem filials ni coalicions estranyes per tenir vots a Torroella. No. Nosaltres ens presentem com a tal.

Nosaltres tenim un programa que evidentment intentem defensar tots els punts que permetin que l’Estartit acabi tenint una autonomia. Millorar aquest conveni que tenim, millorar les inversions, millorar tot el que el que sigui que l’Estartit pugui ser més autònoma, però evidentment defensant tot el totes les inversions i totes les accions que es puguin fer en benefici de Torroella. Està clar. Nosaltres sempre que hem sigut a Torroella hi hem treballat i hem defensat. I els que han treballat amb nosaltres ho saben perquè. Perquè bé, per què? Perquè l’experiència és un grau, diuen. I l’experiència podem dir que hem sigut un partit de bon treballar.

Què passa? Els partits de Torroella moltes vegades ens trobem que fan el programa i sempre hi ha aquell apartat o subapartat que parla d’inversions a l’Estartit i això ens ha passat durant molts anys. Bé, doncs nosaltres vam dir doncs serem un partit que defensarem cent per cent això sense anar mai en contra del que pugui suposar una evolució per Torroella, perquè al final hi ha coses que són bones per Torroella, que evidentment també ho són per l’Estartit. I al revés. No oblidem que l’Estartit és un centre més turístic. Que si afavorim aquest centre, doncs evidentment, de retruc també afavoreix a Torroella, no?

I quins punts podria destacar del seu programa polític?

Del nostre programa. A veure, nosaltres bàsicament pensem que el que he comentat abans és un tema que portem en el programa, que és el tema de la mobilitat, i trobar solucions de bosses de pàrquing perquè al final estem dintre una zona del Parc natural. Hem de treballar per a aquesta sostenibilitat, la sostenibilitat estem veient què passa per anar eliminant els cotxes del centre, però hem de buscar solucions per poder eliminar aquests cotxes. No ho podem dir, eliminarem els cotxes que no arribaran i es quedaran a l’entrada de l’Estartit. Abans de fer-ho hem de buscar solucions i buscar un pàrquing implica que a part del pàrquing, per molt maco que el facis, has de tenir un mitjà de transport que ajudi a que la gent pugui fer de forma fàcil arribar fins al centre. I si no tenim aquest mitjà, no anem bé perquè la gent com ho ha de fer, aparcarà a fora i que anirà a ple estiu amb la cleca de sol, anirà fins al centre caminant. Vull dir no. Ho farem via trenet, bé el trenet o el dia que faci molt bon temps, vale, però si volem allargar la la temporada turística, doncs hem de ser capaços de tenir aquest mitjà de transport. Doncs els mesos que potser no fa tant bon temps, no?

Un altre objectiu és, evidentment treballar el turisme de l’esport. Pensem que som una zona que tenim molta capacitat per fer molts tipus d’esport i allargar-los durant la resta de l’any. Que hi ha molts països que ho fan aquí, potser ens costa més, però l’objectiu seria aquest per ajudar a desestacionalitzar. Seria, doncs, un dels punts.

Després el tema de l’habitatge ens preocupa molt. Estem veient que la gent jove del poble. Ens ha manifestat i ho estem veient. No és només en el nostre municipi, sinó en d’altres municipis que hi ha una mancança d’habitatge, o que potser no hi tenen accés econòmic. Tal com està avui en dia tot plegat, el mercat laboral, etcètera, és complicat. Llavors bé, haurem de treballar conjuntament amb un Pla Local de Joventut a través de totes les eines que tinguem a l’abast. Per poder ajudar-los.

Això potser passarà perquè hagin de fer un estudi de com s’haurien de limitar les urbs en un municipi? Potser sí, Potser sí, clar, de propietaris que tenen el millor tres, quatre, cinc pisos o deu pisos, que bé, ara els tenen com a 1 i evidentment en treuen uns ingressos que amb dos o tres mesos igual o més que llogar-lo tot l’any, no. Però també veiem que això crea un desequilibri i per tant, bé caldrà fer un estudi i valorar totes aquestes coses.

Un altre punt que nosaltres també creiem que és important és la gent gran. La gent gran necessita i necessita que els hi anem treballant la possibilitat que hi hagi un centre de dia. Un centre de comunicació o un espai allà on pugui haver-hi la gent gran i també hi pugui haver la gent jove. A l’Estartit és un nucli relativament petit i no podem tenir un centre de només per a joves i un altre per a gent gran. Per tant, lo seu seria poder trobar un local i poder treballar. Tindre un espai que fos compatible, no? Bé, com he dit, el tema del turisme, de la natura, de l’esport o més important, és treballar l’accessibilitat en tots els aspectes.

I nosaltres, com hem demostrat en altres legislatures, continuarem apostant pel tema cultural. Intentarem mantenir els festivals de joves i el d’Ítaca. Que ja es van començar quan nosaltres estàvem al govern i intentàrem mantenir-los i ampliar el tema cultural en altres aspectes.

I llavors un altre punt molt important per nosaltres seria arribar a poder fer la passera a la Gola del Ter, perquè com bé sabem, hi ha un conveni amb tots els municipis del parc. El parc natural engloba bastants municipis. Llavors creiem que és important que tots els turistes que venen en aquest sentit puguin disfrutar i gaudir del parc, per exemple, si ho volen fer en bicicleta, que tinguin una connexió continuada en tots els municipis. I pensem que tota la gent que ve de la zona de Pals, doncs, haurien de poder accedir i poder travessar el Ter fàcilment per arribar fins a l’Estartit i no tindre que fer-ho per carreteres o per accessos que hi hagin vehicles no, sinó fer ho ben bé en mig de la natura, no, evidentment, respectant-la i tenint en compte tot el que hàgim de tenir en compte, però seria un tema que ens agradaria de poder-ho executar en cas de que tinga l’oportunitat d’estar al govern, està clar.

Finalment, m’agradaria preguntar-li si és el cas que no assoleixen la majoria absoluta a les eleccions d’enguany estarien disposats a pactar amb altres formacions polítiques?

I tant. Nosaltres estem pràcticament nosaltres no som un partit de majories i evidentment estem obligats. I és que volem pactar. Nosaltres sempre hem estat amb aquesta postura, no? Si no, no podríem dur a terme cap dels nostres projectes perquè, com he dit, nosaltres som un partit que bàsicament portem un programa de moltes coses de l’Estartit i com he dit sempre, defensarem aquests punts que calguin per desenvolupar i millorar Torroella, està clar, però això ens fa que no siguem que si ja d’entrada no siguem un partit que anem a buscar les majories a Torroella. Llavors evidentment que estem disposats a pactar. Sempre hem sigut partidaris de defensar els nostres punts respectant els altres, no? I sempre treballant com he dit abans, no en la línia d’aconseguir la màxima autonomia per a l’Estartit. Per tant, nosaltres això només ho podem aconseguir fent pactes.

Doncs esperem que tinguin molta sort i encerts en aquestes properes eleccions municipals i també els hi volem agrair la seva visita als estudis de Ràdio Capital.

A vosaltres, gràcies.

- Publicitat -