L’Ajuntament de Sant Feliu té en marxa el projecte per fer un col·lector de recollida d’aigües de pluja dels carrers adjacents a la carretera de Girona. Aquest col·lector hauria de resoldre els problemes que l’aigua provoca a la zona centre. El pressupost de l’obra és d’uns 370 mil euros. En cas de pluja, l’aigua s’acumula amb facilitat i baixa pel fort pendent de la carretera de Barcelona, fins arribar al centre de la vila. Aquest és un problema endèmic de Sant Feliu, perquè els carrers adjacents que s’han urbanitzat en els darrers anys no tenen punts de recollida d’aigua de la pluja. Segons detalla El Punt Avui, estan fets els embornals amb les seves reixes, però els tubs no estan connectats. Per això, el consistori farà el nou col·lector per poder connectar els tubs i recollir les aigües. Fa anys que els veïns del centre de la població ho reclamen.