Font: Aj. Santa Cristina

Santa Cristina d’Aro i Sant Feliu de Guíxols ja han aprovat el conveni pel servei de taxi en els dos municipis. Les flotes de taxis dels dos municipis podran utilitzar les parades dels dos municipis indistintament, amb l’únic criteri de prioritat que el d’arribada a la parada. El govern de Santa Cristina ho ha definit com “una espècie de mancomunitat del taxi” i espera que s’hi acabin unint més municipis.

Amb aquest conveni, es regularà la imatge i que vagin identificats exteriorment mitjançant una retolació comuna. A més, tindran les mateixes tarifes urbanes de trajectes exclusivament urbans que tinguin origen i destinació en qualsevol dels dos termes municipals. Actualment, a Sant Feliu hi ha onze llicències de taxi i a Santa Cristina, dos. El conveni tindrà una durada de quatre anys, prorrogable quatre anys més.