L’Arxiu Municipal de Torroella de Montgrí està digitalitzant totes les actes del Ple que s’han fet des del 1648 fins als nostres dies. El procés s’ha dividit en dues fases: una que s’ha realitzat amb els documents de 1648 fins al 1989 i, la segona, va des del 1998 fins a l’actualitat. S’estima que tot plegat estigui disponible a partir del 7 de novembre.

Per altra banda, també s’inclouran els llibres d’actes de les Comissions Municipals Permanents des del 1924 i també les actes de les Juntes de Govern Local des del 1985.

L’Ajuntament assegura que la digitalització d’aquests documents permetrà que la seva consulta sigui més fàcil i útil i es garantirà una millor conservació dels arxius. El cost es farà front amb una subvenció de la Generalitat.