Torroella ha reduït un 8 per cent les emissions de CO2 en els darrers 10 anys gràcies a accions previstes en el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible. En aquest període, l’Ajuntament ha implementat un 60 per cent de les accions que preveu aquest pla. El municipi va emetre 7.200 tones menys de CO2 a finals de 2016 respecte a les que generava el 2005. A més, preveu que a finals d’aquest any la reducció se situarà en un 18 per cent, un cop s’hagin posat en pràctica altres mesures. El Pla d’Acció per l’Energia Sostenible inclou una setantena d’accions en àmbits diversos com l’enllumenat públic, els equipaments municipals, el transport, la producció d’energia elèctrica o la calefacció i refrigeració d’equipaments municipals.