A Pals, els veïns han de renovar la targeta per poder aparcar al nucli antic. L’estacionament al nucli antic està regulat. Només es pot aparcar en determinats llocs establerts específicament i cal utilitzar alguna de les dues targetes habilitades. Una és la pels vehicles que paguen l’impost de circulació a Pals i que estiguin donats d’alta al nucli antic o pels propietaris de finques en aquesta àrea. L’altra, per als treballadors de comerços del nucli antic. Són targetes bianuals i ara cal renovar-la pel període 2017/2018. La targeta del 2015/2016 serà vàlida fins el 31 de març. Per fer la renovació cal presentar una sol·licitud a les oficines de la Policia Local, juntament amb el DNI, la targeta del període anterior, el rebut de l’Impost Municipal de Vehicles o el de Béns Immobles, i en el cas dels treballadors dels comerços, el contracte laboral o alta d’autònoms. La targeta és imprescindible per poder aparcar a l’àrea que formen els carrers Cementiri, La Mina, Abeurador, Paul Campanyó, la Creu, Plaça Major, Raval, Hospital i La Font. D’aquests carrers, la regulació afecta a les finques contigües al nucli antic que hi toquen directament.