Vito Vicente García: “Hem de desenvolupar la insústria, el comerç i la vivenda de Santa Cristina”

- Publicitat -

Avui ens visita Vito Vicente García, alcaldable de Santa Cristina d’Aro pel Partit Popular per Santa Cristina d’Aro, per avançar-nos alguns detalls de la seva candidatura a les eleccions municipals d’aquest any. Bon dia, senyor García.

Bon dia.

Primer de tot m’agradaria preguntar-li si es podria definir amb tres adjectius.

Doncs sóc una persona bastant raonable. Sóc una persona força comprensiva i no m’agraden les actituds radicals. M’agraden els convenis i m’agrada participar amb forces política per construir.

Aleshores no sé si podria destacar tres aspectes que cregui que han assolit des del govern municipal durant aquests quatre anys de mandat.

En primer lloc m’agradaria contextualitzar que és Santa Cristina d’Aro perquè aquelles persones que ens escolten poden fer una composició de lloc del que és aquest municipi és Santa Cristina d’Aro té un termini municipal de 67,15 Km quadrats, una població actual segons el darrer cens de 5.623 habitants. I el que caracteritza Santa Cristina és que està composta per un nucli urbà i 13 urbanitzacions. La meitat de la població viu al nucli urbà i la meitat a les urbanitzacions. Santa Cristina es caracteritza perquè el 59 % dels habitatges són de primer habitatge i el 41% són de segona residència.

Santa Cristina, actualment té una població activa del 73 %. D’aquest 73 %, el 78% està dedicat als serveis, el 10 % a la constitució i 10 % a la indústria. Tornant a entrar de nou pel que fa al caràcter urbanístic de Santa Cristina, també cal afegir que la componen 122 masies que estan catalogades i 121 cases estan construïts en sòl no urbanitzable. Podem dir que Santa Cristina té una estructura urbanística disgregada. I poc connectada entre el nucli de la població i les urbanitzacions. Un cop feta aquesta puntualització a la pregunta formulada dels èxits al llarg daquesta legislatura, jo destacaria l’aprovació del POUM. Que reforma el POUM el 1998. I el POUM actual s’ha vist molt limitat per sentències i lleis urbanistica, on el terreny urbanístic destinat a vivenda ha estat força contingut.

És un POUM que encara que ha tingut una gran participació ciutadana, però crec que al final moltes persones i fins i tot urbanitzacions no s’han vist satisfetes i estan força disconformes amb què s’ha aprovat al POUM, però repeteixo que és un èxit d’aquest ajuntament d’aquesta legislatura que venia de la legislatura anterior.

També es pot considerar un assoliment començar les obres per a la nova biblioteca que es construeix. Una biblioteca que ha costat als 2 milions d’euros i, en total, amb les ajudes rebudes és una infraestructura que va per sobre dels quatre milions d’euros. Espero que aquest gran dispendi i conòmic i esforç dels ciutadans de Santa Cristina, reorientin l’educació i la formació tan necessària perquè població que tot poble format i preparat és més lliure i a més té més possibilitats del desenvolupament econòmic. Per això espero que aquest gran dispendi que ha fet l’ajuntament de Santa Cristina es vegi compensat amb la biblioteca.

Una altra decisió que al meu entendre ha estat constructiva per part d’aquest equip de govern ha estat la creació de l’associació d’empresaris que al llarg de molts anys no existia a Santa Cristina. Que era per mi una anomàlia, una ciutat com la de Cristina, que no estigués representat el teixit empresarial. Cal reconèixer que és un assoliment d’aquest Ajuntament.

També considero que és un deure de donar la recuperació del local buits perquè els locals buits que normalment solen estar el que és centre del poble i la deixadesa dona una sensació de brutícia. I a més, tampoc en aquest estat en què es trobaven aquests locals convida a ser de nou llogat. He de reconèixer que és un assoliment per part d’aquest govern.

No sé si podria destacar tres aspectes que potser no hagi acabat d’assolir el govern del municipi durant aquests quatre anys de mandat.

Bé, hi ha molts aspectes que no han estat capaços de culminar aquest Ajuntament. Jo, en primer lloc, voldria parlar de la gestió de la pandèmia. La  pandèmia ens va agafar a tots desprevinguts. No va venir amb un llibre d’instruccions i els primers mesos va causar, a part de vides, seqüeles, etc, una gran crisi econòmica a tots els sectors, però sobretot al sector turístic, que és el sector més important de la nostra població.

En un principi, l’Ajuntament va voler comptar amb l’oposició per gestionar la pandèmia, sobretot durant el confinament. L’oposició va participar durant dos mesos consecutius i va aportar idees. Què caldria fer? Com s’ha de gestionar des del punt de vista social des del punt de vista econòmic i sanitari? Van ser dos mesos de taula rodona molt enriquidors. Perquè veritablement van treballar l’equip de govern i l’oposició a l’uníson. Resulta que els plens tots els punts que assenyalaven s’aprovaven per unanimitat. Però al final es va deixar de comptar i no ens van donar explicacions del perquè es va deixar de comptar amb l’oposició i, sobretot, les propostes que vam fer.

Crec que reconeixent la dificultat que entranyava gestionar una pandèmia, es podia haver fet millor, sobretot des del punt de vista d’ajuts a la gent i més ho necessitava. L’Ajuntament es va limitar a ajudar a determinades famílies i mes que res a l’empresa d’hostaleria, les empreses d’hostaleria. En els darrers temps de l’oposició i jo mateix era insuficient i vam proposar reunir i confeccionar un pla de xoc per poder abarcar més les ajudes a empreses que no només fossin hostaleria i arribar també als ciutadans més necessitats.

Una proposta va ser un bo, un bo per a cada família, perquè alhora que passaven dificultats la família poguéssin arribar a final de mes. També la despesa s’havia de fer en empreses de Santa Cristina una manera de reactivar l’economia que estava completament parada, però no es va tenir en compte altres mesures de promoció com filtres a les escoles per evitar que s’haguessin de tenir una porta oberta o una finestra per ventilar. Crec que es podia haver gestionat molt millor, però entenent que és difícil gestionar una pandèmia que ens va agafar a tots desprevinguts.

Què no s’ha fet? Des de fa pocs mesos es va aprovar la recollida de residus porta a porta. Crec que va ser una gran idea on l’oposició va participar i l’aprova. Però un cop posat en funcionament aquest servei, hem rebut queixes de molts veïns. Aleshores, jo pretenc que es reuneixi o es constitueix una taula de tot els grups que constitueixen l’Ajuntament que surti entre les properes eleccions per corregir totes aquestes deficiències.

Crec una assignatura pendent de molts anys no haver exterminat els barracons a les escoles. Crec que també l’ajuntament de Santa Cristina, per la quantitat que representa per al pressupost a l’escola bressol hauria de ser gratuïta per a P1 per a P2 i per a P3. No només per ajudar les famílies necessitades que especialment ja hi compten, sinó sobretot per alliberar a la dona de la feina de la cura dels fills. El 90 % dels cops són elles les que han de deixar de treballar i que han d’enfrontar aquest treball.

Crec que un gran dèficit que lAjuntament i el Govern actual cal posar en marxa una zona industrial forta, una zona industrial competitiva per atraure inversió i potenciar la inversió d’empresaris i autònoms de fora, però també per potenciar els empresaris i empresaris autònoms que tenim a Santa Cristina. Crec que això s’ha d’implementar ja, la construcció de zona industrial.

Un dèficit també de l’equip de govern actual és que els carrers de determinats carrers del centre de Santa Cristina quedin congestionats de cotxe. Les tardes dels diumenges, estius i ponts de juliol i agost amb el què comporta el perill per a els peatons, per als nens, la gent gran. I d’ambient per la contaminació acústica i la contaminació que han de patir totes les persones que viuen als carrers. Que més que un carrer sembla una desviació de Santa Cristina. Aquesta és una assignatura que pateix el municipi de Santa Cristina des de fa forçes anys.

Crec que aquest Ajuntament, encara, jo sé que hi ha una gran sensibilitat pel medi ambient, no ha estat capaç de bonificar duna manera forta, contundent i durant cinc anys la instal·lació de panells solars en edificis, tant habitatges com a empresa. Doncs seria molt important. I un alicient perquè la gent es decidís a instal·lar aquests panells i d’alguna manera podem lluitar contra el fenomen de l’escalfament global.

Ja ho està avançant una mica però quins són els projectes o iniciatives que fan falta a un municipi com Santa Cristina?

Sí, però el problema de la situació de les plaques solars es que l’arrosseguem de fa molts anys i durant aquests quatre anys crec que no s’ha fet prou perquè la gent contra l’incentiu de la integració de panells solars. Però, per mi, un dels problemes existents a Santa Cristina és la manca d’habitatge i la manca d’habitatge, tant de compravenda com de lloguer, que això redunda en la fugida de joves a una altra, de Santa Cristina, a altres ciutats del nostre entorn de joves i no tan joves.

En cinc anys, el lloguer a Santa Cristina ha augmentat més del 50% i el lloguer mig de Santa Cristina són més de 800 euros. Una dada és que està carència de la lloguer i carència de l’habitatge, determinada per la disfunció que hi ha entre oferta i demanda. Cal cercar aquest equilibri. A Santa Cristina no es construeix un habitatge, no de protecció oficial que no es construeix des del 2009. Però és que tampoc s’han construint blocs, habitatges plurifamiliars des del 2009. La construcció a Santa Cristina, són residències i habitatges. Són habitatges fora de l’abast dels ingressos de la gent jove o de la classe mitjana.

Això, espero que es pugui corregir amb l’aprovació del nou POUM, però també cal que el Govern, en aquest cas l’ajuntament, en col·laboració amb l’empresa privada, tingui possible per oferir sòl públic i d’alguna manera suplir aquesta deficiència.

Aleshores no sé si voldria destacar alguna proposta o iniciativa més que calgui a Santa Cristina, tot i que hem anat avançant algues.

Jo des del punt de vista polític, el punt de vista polític, de funcionament operativitat, a mi em va causar una gran sorpresa l’any que es van aprovar els pressupostos de Santa Cristina d’Aro. Me’ls van presentar una setmana abans, en una comissió informativa que es limita a llegir el que ja ens van passar de la partida d’ingressos i gastos, però en cap moment compten amb l’oposició per rebre informació, per seguir, per rebre aportacions. Fins i tot prioritats.

Són fets consumats. I crec que encara que la potestat és de l’equip de govern d’aprovar-ho. Però és en democràcia qui decideix és la majoria. Però també s’han de tenir en compte les minories. Jo diria que la funció dels pressupostos també participarà en la formació o s’ha d’avisar a la oposició, dels tràmits que es van fent i no simplement una setmana abans de posar-ho de manifest que no tenen més remei que assumir allò que han presentat perquè no té solucions.

Què diferencia la seva candidatura de la resta de partits polítics o candidats que es presentin a les eleccions d’aquest any?

Bé, jo encara que conec els alcaldables de tots els grups polítics que es presenten, per a mi el denominador comú és Santa Cristina. Per mi és construir una Santa Cristina on la gent, una Santa Cristina, activa, una Santa Cristina, visqui una Santa Cristina que no perdi veïns, i que augmenti la capacitat econòmica  que té i que solucionin els problemes de l’habitatge, els problemes de la gent gran, de la joventut de la bretxa digital són tant. A mi el que em mou és això, construir Santa Cristina on la gent es troba còmoda, segura. I sobretot que se senti orgullosa de viure a Santa Cristina. A mi l’única cosa que em mou és aconseguir que els veïns de Santa Cristina tinguin una vida molt més agradable i estiguin satisfets amb els serveis que obtenen en funció dels impostos que paguen al llarg de tot l’any.

Llavors ja entrant un poc al programa electoral, quins són els punts o projectes que en podria destacar per a aquestes eleccions?

En primer lloc, el problema de l’habitatge, com he dit abans, si surto escollit serà un dels punts on jo faré que es construeixen habitatges plurifamiliars de lloguer social i de compravenda assequible a la mida dels ciutadans de Santa Cristina d’Aro.

I per mi és important la construcció de la zona industrial. Hem de sortir de la dinàmica del 78 % de la gent que treballa a Santa Cristina es dediqui als serveis. Tots sabem que els serveis, però hem d’optar a treball millor remunerat en treballs més qualificats i treball que proporciona més valor afegit. Aquest 10 % d’indústria ha de ser superior, molt superior al 10 % que tenim actualment.

Per mi, per mi és fonamental la formació professional de la gent jove. Moltíssima gent jove que abandona malauradament l’ESO, d’altres acaben l’institut i no poden aconseguir un lloc de treball estable. Entre altres coses perquè a Santa Cristina no existeix. Santa Cristina per a mi cada dia és un més poble dormitori, perquè durant dècades els successius equip de govern han estat interessats econòmicament i no han fet absolutament res. Que no s’ha de fer d’aquí dos o tres anys ni en una legislatura, però ha d’arribar el moment de començar a construir els primers escalons per arribar a aquest tipus d’economia.

Per mi és fonamental en la construcció d’una residència d’avis. Jo fa mesos, vaig presentar una moció a l’Ajuntament on demanava la construcció d’una residència d’avis aprofitant que s’anava a aprovar el POUM i podíem disposar d’un terra per a aquesta residència, entre altres coses perquè és l’única població de la comarca que no té una residència.

I per mi crec que és penós que la nostra gent gran i persones amb discapacitat hagin d’abandonar el seu poble on han estat de la vida i passar els darrers dies de la seva vida en entorns que desconeixen i amb gent que desconèixen. L’equip de govern acceptant que el què suscitava, era raonable, però, em van dir que no era el moment que no es podia fer això d’un dia per l’altre. I jo “np, però jo el que solicito és tenir en compte la política, tenint en compte que s’està creant un POUM i que hi ha terra i començar a fer-lo en un, dos, tres o quatre anys”. Jo no exigeixo que sigui ipso facto, sinó tenir aquesta voluntat. Però no es va acceptar. Com moltes altres coses, que no va acceptar aquest equip de govern. Reconeixent que eren bones pels veïns de Santa Cristina. Però potser el que molestava era el partit que les presentava.

També és fonamental per mi la seguretat. Bé, per mi la seguretat ciutadana. Sense seguretat no hi ha llibertat. Santa Cristina com he dit anteriorment, té 13 urbanitzacions i hi ha en una urbanització com Rosamar que esta a 10-15 minuts del centre de la ciutat. Les urbanitzacions no estan allunyades, però sí que estan a quilòmetres del casc urbà. Proporcionar seguretat a les urbanitzacions sé que és un esforç important que ha de fer l’ajuntament. També és una paradoxa que els veïns de la urbanitzacions es troben menys desprotegits i exigeixen més seguretat jo proposaria contractar tres agents de policia més.

En primer lloc, perquè a la central on hi ha la comissaria sempre hi hagi un policia, matí, tarda i nit per a qualsevol persona que hi vagi perquè ha patit un il·lícit penal, perquè ha tingut un problema i vol ser atès immediatament, no hagi d’arribar a la porta i haver de trucar a un telèfon mòbil i esperar a que arribi la patrulla. Això per una banda, i de l’altra crec que és absolutament necessari que Santa Cristina compti amb un cotxe de seguretat ciutadana, tarda, matí i nit.

És tan important també per a mi i pels empresaris i els autònoms tinguin facilitats per invertir a Santa Cristina per créixer a Santa Cristina. I quan han de sol·licitar autoritzacions, permisos i llicència, no han de patir un calvari. Cal eliminar traves, burocràcia i donar un altre tipus facilitats. Però també des del punt de vista fiscal, de bonificacions fiscals, ajudar. Perquè al final qui crea riquesa i qui crea llocs de treball són els autònoms, i els empresaris. Els hauriem de posar una catifa vermella als empresaris i els autònoms de Santa Cristina.

Aleshores no sé si voldria destacar alguna coseta més del programa electoral.

A Santa Cristina torno a repetir tretze urbanitzacions, un casc urbà. Durant tots aquests anys jo he pogut observar que l’equip de govern o l’ajuntament vivien d’esquena a moltes urbanitzacions. Durant molts plens hem tingut la visita de molts representants de les urbanitzacions on la gent es queixava de la falta de serveis per part de l’ajuntament. Com per exemple no netejar les parceles públiques, no netejar els perimetrals. problemes amb la telefonia. I altres, urbanitzacions també tenien problemes de seguretat i he pogut observar que a moltes urbanitzacions els veïns es conseideraven de segona categoria i la gent que vivim al nucli de primera amb tots els serveis al nostre voltant. I podem disposar directament.

Com que he observat que hi ha disfuncions entre l’Ajuntament i les urbanitzacions jo proposo crear una regidoria exclusivament per tractar les relacions entre Ajuntament i les urbanitzacions és una mena de finestreta única on qualsevol problema d’urbanització vagi a aquest regidor i aquest considera que és el que després s’ha de dirigir a qualsevol altre regidoria el problema, la problemàtica que presenti l’urbanització.

Finalment, m’agradaria preguntar-li si és el cas, que no assoleixen una majoria absoluta a les eleccions d’aquest any estaríen disposats a pactar amb altres partits?

Jo em presento aquestes eleccions com a representant del Partit Popular i per representar tots els votants del Partit Popular. I el que em mou i em motiva és, com he dit anteriorment, millorar la qualitat de vida dels ciutadans. A mi no m’importa que el gat sigui verd, groc, vermell, l’important és caçar ratolins. A mi no importa el color del partit polític quan porten propostes que són necessàries pels veïns de Santa Cristina.

No tinc inconvenient que sigui d’un partit o altre partit polític. Tot partit polític que vulgui treballar per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i allà no tindré cap dificultat per formar govern. És més, jo que he viscut durant aquests gairebé quatre anys a l’oposició he pogut comprovar que estar a l’oposició és no poder participar activament per decidir sobre les polítiques que es duen a terme en aquesta legislatura. Per això jo proposo que a l’oposició se la tingui en compte en tot moment. Al final es vota i la majoria de què heu de decidir o decidiu la majoria. Però vull que l’oposició també tingui una intervenció a la governabilitat.

Doncs esperem que tinguin molta sort i encerts en aquestes eleccions d’aquest any. I també els volem donar les gràcies per la seva visita als estudis de Ràdio Capital.

Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i sempre a la vostra disposició.

- Publicitat -