400 persones voten al procés de participació de Calonge

La proposta més votada ha estat la de millorar els passos de vianants

Un total de 403 persones han participat en el procés de participació que impulsava l’Ajuntament de Calonge per tal d’escollir a quins projectes es destinaven fins a 50.000 € del pressupost municipal d’inversions. La majoria de les persones han participat amb vot online, 280, metre que presencialment ho han fet 123 persones. El procés de participació permetia prioritzar entre 7 projectes de millora de via pública, i el que ha obtingut més puntuació ha estat el de millora dels passos de vianants, que preveu adaptar les voreres per eliminar les barreres arquitectòniques i facilitar així el pas tan de persones amb mobilitat reduïda, com també de gent gran o de famílies amb cotxets.

En segona posició s’ha situat el projecte de millora dels camins rurals, que preveu millorar el manteniment de la xarxa de camins rurals del municipi, cada cop més utilitzada com a espai d’oci per caminar, córrer o anar en bicicleta. El tercer lloc en la preferència dels participants ha estat la millora de la xarxa de carril bici, que proposava crear nous trams que permetran millorar l’enllaç amb els trams existents.