Foto: Ajuntament de Palamós.

El Pla d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Palamós permet conèixer quina és la realitat en qüestió de gènere i d’igualtat entre el personal municipal. Aquesta és la valoració que en fa a Ràdio Capital la regidora d’Organització i tinent d’alcalde, Maria Puig. Un pla que també combat estructures socials enquistades. 

Recordem que el projecte ha rebut llum verda del consistori en el darrer ple municipal. Aquest pla pretén garantir el desenvolupament professional del personal del consistori eliminant estereotips, actituds i obstacles per raó de gènere i garantint la igualtat de condicions entre homes i dones. És el fruit del treball conjunt que en els darrers mesos han elaborat responsables sindicals, el servei de recursos humans i representants polítics del Govern. La regidora d’Organització destaca que la feina feta per elaborar-lo ha permès detectar quina és la situació del consistori en aquest àmbit.

Una de les realitats que el pla posa de manifest és que la retribució anual final és inferior en les dones, com a conseqüència que ells són les que més utilitzen permisos, reduccions i altres mesures vinculades a la família. Maria Puig assenyala que també els homes haurien d’optar per aquestes opcions, però que sovint a l’àmbit laboral es reprodueix un esquema social determinat.

El document fixa les directrius per potenciar les capacitats i el talent del personal municipal i promou mesures per garantir una participació equilibrada de dones i homes en tots els llocs de treball i en tots els nivells de responsabilitat. Es preveu una implementació progressiva al llarg dels pròxims dos anys. Actualment la plantilla de l’Ajuntament de Palamós està formada per un total de 188 persones, un 60% de les quals són homes.