restauració

L’escultor Gerard Mas ha acabat les tasques de restauració de l’escultura La Costa Brava, de Joan Rebull. L’obra tenia alguns danys que s’havien produït a causa del desgast produït al llarg dels anys. La cara era una de les parts més malmeses, com també el peu, on li faltava un tall.

La primera part de la restauració va ser més superficial. Es va netejar i sanejar la part externa de l’escultura. En la segona fase, Gerard Mas ha fet la reconstrucció de les parts que s’havien trencat.

L’obra, coneguda popularment com «La Pepita» va ser retirada del seu emplaçament original, la plaça Ferran Agulló, el mes de març de l’any passat, en el marc de les polèmiques obres del Passeig Rius i Calvet. El regidor d’Urbanisme, Josep Saballs, ha explicat que quedarà ubicada en la tercera plaça que sorgirà a la reforma del passeig. Se situarà sobre un paviment de pedra natural on hi haurà una font d’aigua desbordant amb il·luminació indirecta.

L’escultura de Joan Rebull va ser inaugurada l’any 1963 coincidint amb el bateig de la plaça Ferran Agulló. Agulló va ser qui va fer referència per primera vegada al terme Costa Brava al diari La Veu de Catalunya.