La Generalitat ha fet efectiu el darrer pagament del deute corresponent a les obres del Pla de Barris que havia anat acumulant amb l’Ajuntament de Palamós des de l’any 2011. El Govern ha pagat a principis de febrer els 110.000 euros i escaig que encara tenia pendents.

Amb aquest pagament, la Generalitat salda el deute que arrossegava en els darrers 6 anys. En total, eren més de 3,3 milions d’euros, corresponents a les obres del Pla de Barris Palamós Millora. Ara l’Ajuntament de Palamós confia que rebrà aviat també diversos imports que la Generalitat li deu en concepte de diverses subvencions pendents de pagar, dels anys 2013 ençà. En total superen el milió d’euros.