En Miquel Curanta és el codirector de Ràdio Capital i és el director del Club TR3SC

A la portada d’avui, en Miquel Curanta reflexiona sobre la necessitat de potenciar el comerç local.