Equip de ginecologia i obstetrícia. Foto: Hospital de Palamós.

L’Hospital de Palamós ha atès 961 parts el 2016 i només a una de cada deu dones li han fet cesària. El 69% del total han estat parts vaginals sense instrumentació i de les dones que han parit a l’Hospital de Palamós, el 93% han fet lactància materna. Les dades també posen de manifest un alt grau de satisfacció de les usuàries ateses durant l’embaràs, el part i les setmanes posteriors, segons l’estudi de satisfacció del CatSalut.

L’Hospital de Palamós ha rebut una puntuació entre les més altes dels 41 centres hospitalaris de la xarxa sanitària pública de Catalunya i en 20 preguntes d’un total de 26 obté valors d’excel·lència, en què supera el 90% de valoracions positives. Els responsables del centre apunten la millora de les instal·lacions, la preparació dels professionals, els protocols integrats i el pla d’atenció al part de les mares previ al naixement com a elements clau per a prestar atenció sanitària de qualitat, reflectida en els bons resultats obtinguts en l’estudi de satisfacció. L’Hospital també destaca que gairebé un 49% dels parts són de mares de nacionalitat diferent de l’espanyola (principalment, marroquines, gambianes i romaneses). Per això, els seus professionals han rebut formació en competència intercultural i compten amb una mediadora intercultural d’origen marroquí que facilita la comunicació i relació entre els familiars i l’equip mèdic.