La platja de Pals abans de la construcció de les antenes de Radio Liberty

En l’especial Govorit Radio Svoboda, a Ràdio Capital vam voler comptar també amb el punt de vista de l’actual Radio Free Europe/Radio Liberty. Per això, vam poder parlar amb Luke Springer, actual director de tecnologia de Radio Free Europe/Radio Liberty, amb seu a Praga.

Luke Springer va assegurar que per ells va ser molt important la instal·lació de ràdio a Pals. Tant, que fins i tot tenia una fotografia panoràmica de la platja de Pals al seu despatx. Pals, segons Springer, era la millor ubicació per situar un centre transmissor cap a Moscou era la platja de Pals.

De fet, Radio Liberty no va tenir a la platja de Pals una infraestructura qualsevol, sinó un equipament molt important i que destacava en el context de l’època. L’estació de Pals va ser una de les més potents d’aquell moment, i en gran part va ser gràcies als enginyers del país que van fer possible tota la quantitat de watts que s’enviaven cap a Moscou.

El director de tecnologia de Radio Free Europe/Radio Liberty va visitar un parell de cops les instal·lacions de Radio Liberty a Pals i mostra certa nostàlgia i un punt de consternació en veure com han quedat les instal·lacions. Des del seu punt de vist, ara podrien ser molt útils.