Marc Fornós: “Hem d’apostar pels ciutadans de Calonge i Sant Antoni i fomentar l’emprenedoria”

- Publicitat -

Avui ens visita en Marc Fornós, alcaldable de Calonge i Sant Antoni pel partit de SOM Calonge i Sant Antoni, per avançar-nos alguns detalls de la seva candidatura a les eleccions municipals d’enguany. Bon dia, senyor, Fornós.

Bon dia.

Primer de tot m’agradaria que es definís en tres adjectius.

Miri, jo em definiria, jo crec que és com som o formem tot l’equip de SOM. Que bàsicament som primer som honestos. Segon, ens caracteritza pels nostres principis i valors i sobretot, en tercer lloc és per la voluntat de treball i voluntat de servei cap al ciutadà. És una de les coses que ens ha definit, sobretot per arribar en aquest equip, i crec que és un valor conjunt. El que volem fer nosaltres és això, portar aquest treball cap al benestar del ciutadà.

Llavors no sé si podria destacar tres aspectes positius que hagi assolit el govern del municipi durant aquests quatre anys de mandat.

Bé, no sé, no sé si serien aspectes positius. Jo li diré tres aspectes. Tres aspectes, principalment. En primer lloc, voldria destacar que per arribar a governar, sobretot en la coalició que està actualment al govern de Calonge i Sant Antoni, vam tenir que fer aquest l’anomenat Pacte de la Vergonya, que es va dir que era el senyor Soler, va tenir que trencar el carnet de Junts per poder pactar amb el PP i el PSC. El senyor Mas del PP, va tenir que renunciar a la secretaria de Girona i arribar a fer totes totes aquestes negociacions i pactes per arribar realment a governar. Val en contra del que volia realment la gent de Calonge-Sant Antoni.

En segon lloc, una altra cosa que han arribat a assolir és gastar-se els diners sense que veiem que tingui un que s’hagin revertit directament cap al poble, que veiem que això estigui revertint al poble.

I en tercer lloc, també l’endeutament. Ens han endeutat per 12 milions. Un municipi. Que històricament ha tingut sempre superàvit, ens l’han deixat endeutat per 12 milions d’euros i això vol dir que probablement s’hauran d’apujar impostos. Segurament no aquest any no el que ve, però molt probablement quan toqui fer els pagaments s’hauran d’apujar impostos.

Però entenc que el que vol dir és en tema de projectes. I llavors li parlaré també dels projectes que ha fet el govern enguany. Un que és molt recent, que és la platja dels Gossos. Van fer una roda de premsa, jo crec que molt de caire electoralista, anunciant aquesta cala de gossos seria la Cala Belladona. Juntament amb el govern de Platja d’Aro i que realment hem vist i estem veient que el que ha suposat són crítiques i que no és una platja adequada. Per això és una platja on hi ha uns 140 esgraons aproximadament. Llavors la persona que té realment dificultats en la seva mobilitat. Possiblement li costarà molt arribar-hi. Llavors, si a més a més té gos i vol arribar-hi, doncs serà quasi missió impossible. És una cala on difícilment poden arribar les les màquines per netejar tot el que pugui arribar a ser tot el tema dels desperdicis dels gossos, els orins. I també és difícil de vigilar.

Llavors tots aquests temes més que actualment la normativa tampoc encapçala o engloba que es pugui fer això. I com li dic, ho estem veient que sembla ser que això al final acabarà enrere. Doncs és una de les coses que han assolit i creiem, doncs que ha sigut tot a correcuita i mal fet. En un segon pla tindríem les plaques solars. S’han gastat aproximadament 450.000 euros o mig milió d’euros amb plaques solars que en una acta de govern afirmen que s’havien instal·lat i que posteriorment, en un acte electoral per part del grup que avui encapçala l’alcaldia, deien que també s’havien instal·lat, però després que no era tant instal·lada sinó que s’havien adjudicat. Llavors. La despesa està feta, però realment ningú ha vist aquestes plaques instal·lades a cap edifici municipal.

I en tercer lloc, com a tercer aspecte que em demanes, seria el tema de les obres. Crec que contínuament s’estan fent obres. Però tot acabat a mitges. Tenim un carrer, Sant Antoni que es va obrir i que es va refer la meitat i ha quedat la meitat per fer. Tenim l’avinguda Catalunya que també es va fer una part i ara tornem a tenir la mateixa part que s’havia obert. Ara se torna a obrir i per tant la tornem a tenir a mitges. I com això podríem estar parlant de molts, molts altres carrers i de moltes altres situacions. En qüestió d’obres que ha iniciat aquest govern, llavors. Com li dic, aquesta part de les obres ha fet que, a part d’una mala planificació o mala gestió, sobre tot comencem a fer o crear noves obres, però sense tenir en qüestió el que és la gestió municipal, però sobretot amb el tema de l’aigua, el tema de l’electricitat o la sostenibilitat. Perquè si creem més edificis, necessitarem més enllumenat, necessitarem més aigua. I tot això jo crec que no s’analitza i no es fa.

Llavors no sé si podia destacar també tres aspectes que potser no s’hagin acabat d’assolir per part del govern del municipi, tot i que ja hem fet una mica d’avançament.

Si hem fet una mica de spoiler, jo crec que hi podem sumar més coses encara. Sobretot, miri, hi ha un tema que és vital, que és sobretot ens ho demana molt en el municipi, que és la desestacionalització del turisme. Sobretot és una paraula que es porta molt, sobretot en els que són els programes electorals, però ningú acaba de donar cap, absolutament cap iniciativa, cap aquí, que realment facin alguna cosa. I inclús en els últims plens vam veure com es va demanar a un membre del govern que definís què era la desestacionalització del turisme i va dir que ja ho miraria Google.

Llavors creiem que a vegades també ens prenen una mica el pèl. I i quan parlem de comerç hem de ser seriosos i hem de portar iniciatives com a tal. Llavors, per aquesta primera part, com li dic, tots els programes ho veiem i això ha quedat a mitges o no s’ha vist.

Un segon aspecte és el tema de la smart city. També s’ha fet molta propaganda de referència a la smart city. S’han instal·lat aproximadament 160 càmeres per un valor d’un milió i mig d’euros. Creiem que no tenen gaire clar el que és una smart city pel fet que això realment no implica una millora en el benestar del ciutadà. La Smart city al final ha de ser una millora, sobretot en la comunicació amb l’Ajuntament. Ha de ser una millora en les qüestions relatives del dia a dia del ciutadà i no sé fins a quin punt aquesta instal·lació de càmeres. Això vol dir que és una smart city.

I en tercer lloc, les platges. Miri, fa 20 anys que veiem que les platges es deterioren i estem perdent zona de bany. Els temporals cada any hi són. Cada any tenim repercussions i cada any estem posant diners. Llavors, fins fa ben poc també, no sabria dir si de caire electoral o de la casualitat que ha sortit a sortir un informe de Medi Ambient mitjançant una de les propostes que havia presentat l’actual govern. Que realment no arriben ni a beneficiar el 50 % dels ciutadans. Creiem que és és una mesura. Que totalment insuficient i que no resol les dues problemàtiques que tenim, que és les platges i els temporals.

Llavors, quines són les accions o iniciatives que creu que són prioritàries per al municipi, tenint en compte que també hem fet una mica d’avançada en aquestes primeres preguntes.

Miri, creiem que una de les de les iniciatives prioritàries que hem d’aportar en el municipi és les oportunitats. Tenim joves amb moltes idees, tenim emprenedors. Amb moltes innovacions per aportar en el municipi. Tenim autònoms que tenen noves idees de negoci però no tenen la, no tenen l’oportunitat de desenvolupar totes aquestes idees. Llavors creiem que això és una de les bases o iniciatives que hem de tenir molt en compte el municipi. Llavors molts dels nostres projectes van encaminats a donar aquestes oportunitats.

En segon lloc, el manteniment. Creiem. Com he dit abans, tenim una cultura en el poble de començar coses, però no de mantenir-les Llavors jo crec que va sent hora de que mantinguem el que són els carrers i de tenir encara molt deteriorats. Tenim fanals trencats, enllumenat que falta, tenim escombraries. També la gestió de la escombraries és una qüestió important a tenir en compte. Volem un poble net i no el tenim i paguem realment molts diners. I aquesta qüestió entre obres i serveis, també és molt important com a iniciativa principal que que portem nosaltres perquè Calonge i Sant Antoni.

I en tercer lloc. A potenciar el comerç. Com he dit, el comerç és la vida del municipi. No només ha de quedar en el que seria l’estació d’estiu, sinó de poder fer el que li deia abans també era desestacionalitzar el turisme. I nosaltres sí, portem propostes per justament poder fer això. Però també hi ha una part molt important que és escoltar. El teixit associatiu del comerç. Els hem d’escoltar perquè ells són els que estan a primera línia i saben les problemàtiques que tenen. I llavors, amb aquesta manera també podrem donar-los-hi les solucions per poder continuar estant en el poble i prosperant.

Llavors, què diferencia la seva candidatura de la resta de candidats polítics que es presenten a les eleccions d’enguany?

Miri, nosaltres som una candidatura que realment creiem que tenim moltes diferències amb el que són la resta dels partits. La qüestió que a nosaltres ens va portar a la política justament ha sigut això ha sigut el benestar pel poble. No, cap qüestió d’interessos personals. I llavors crec que el que li deia abans no l’equip som persones honestes, persones amb valors, amb principis. I sobretot, que som professionals de les nostres àrees. Llavors cap de nosaltres portarà res que no pugui desenvolupar la seva tasca eficientment. Llavors, una cosa que nosaltres destaquem del nostre grup i com li he dit, tots i cada un dels membres d’estar fet, ho és en el grup per portar àrees en concret.

En segon lloc, no som polítics, no vivim de la política. I per tant, el que volem és el benestar del ciutadà i amb això el que portarem serà la nostra experiència en el món privat, en el món laboral. Per poder arribar a assolir tot això. I l’altre és el compromís amb els projectes. Miri. Si fem repàs, repassem tot el que són els programes dels diferents partits i veurem que any rere any són els mateixos.

Vull dir, a penes s’ha canviat alguna cosa. Podem destacar un o dos punts sobre un complet, però realment fins aquí. Nosaltres som compromesos sobretot amb els projectes. Som compromesos amb el nostre municipi i els nostres ciutadans. Llavors tots els projectes que portem estan molt ben analitzats. Estan amb les pautes correctes i amb els temps que s’han de desenvolupar i tenim a curt, a mig i a llarg termini.

Llavors això és molt important perquè també hauran de rendir comptes i nosaltres també dintre de les nostres propostes, és rendir comptes cada any amb el ciutadà perquè sàpiguen les coses que s’han fet, les que no i les que queden per fer.

Ja ho ha anat avançant una mica, però no sé si en podria destacar alguns punts o iniciatives que tinguin pensades?

Miri, jo intentaré avançar una mica un repàs de tots els punts o de quasi tots els punts. De tots no, perquè si no, ho faríem molt llarg. Però miri, teníem, tenim projectat una escola d’emprenedoria que és molt important, sobretot amb la possibilitat de donar aquestes oportunitats que abans parlàvem a gent del municipi. Gent que té idees. Empresaris innovadors, autònoms amb ganes de treballar i amb ganes de tirar projectes endavant. I llavors portem treballant molts mesos perquè inclús grans empresaris, de forma altruista ajudin a tirar aquests projectes endavant, assessorant a aquesta gent que vulgui que vulgui realment portar aquestes idees i tirar les endavant.

I crec que això és molt important perquè a més, el que serà és una aportació molt bona perquè el talent del municipi i talent dels altres municipis puguin venir a Calonge i Sant Antoni i desenvolupar-se. Tenim un projecte molt important d’esports. És un projecte innovador. Creiem que és necessari el treball amb les amb les diferents associacions i clubs.

Portem un projecte on hem de potenciar els esports marítims perquè sobretot tenim mar, tenim platges i no tenim esports de mar, que això és una cosa que hauríem de qüestionar moltes vegades i també potenciar la part de muntanya. A part, evidentment tenim el futbol base que ha fet un, el futbol està actualment a un nivell molt bo que va arribar a pujar a la primera.

Ara ha estat a punt de pujar un altre cop a la lligueta. No hi ha hagut sort, però creiem que ben aviat segurament assolirem i sobretot, com li deia, és aquesta part de voler comptar amb tot el poble i amb tots les associacions. Una altra part del projecte de Smart City. Nosaltres si tenim un projecte real de smart city que vindria per justament pal·liar totes aquestes qüestions com és la mobilitat urbana.

És necessària per arribar a ser una smart city? Hem d’agilitzar tot el tema de la mobilitat urbana. Hem de poder sensibilitzar certes places d’aparcaments. Hem de poder. Que el ciutadà tingui un accés fàcil a l’Ajuntament. Tenim instàncies que no sabem per què no es contesten, per exemple. I creiem que tot aquest tema de burocràcia ha d’estar solventat i el ciutadà ha de saber en tot moment.

Quan fa qualsevol consulta a l’Ajuntament, ha de saber on està i en quin moment es contestarà que això actualment. Realment jo que estic al carrer o veig que a mà diuen que falten moltes coses d’aquestes llavors. Són qüestions que també dintre de la smart city ho podem concloure mitjançant la tecnologia i també intentar que aquesta escletxa tecnològica o bretxa tecnològica cap als més grans també sigui cada cop més difusa o que es defineixi però hi hagi menys escletxa per dir algo. Perquè creiem que la tecnologia també la poden portar. Els nostres grans són els nostres avis i no ha de ser un impediment per tenir aquesta relació amb l’Ajuntament o amb qualsevol altre aspecte.

Un altre tema seria les platges. Nosaltres tenim el projecte i la solució definitiva per a les platges per revertir. Tot el tema del deteriorament de les zones de bany per revertir els efectes del temporal en el nostre passeig i molts comerços que a vegades es veuen afectats. I per fi, després de molts anys, esperem que si estem al capdavant, puguem presentar aquest projecte i recuperar les nostres platges com feia 30 anys.

Un altre aspecte que també tenim en programa és els treballadors municipals. Tenim treballadors municipals realment amb moltes ganes de seguir treballant pel poble amb la voluntat de servei, però és cert que tenen mancances. En qüestió de materials tenen, volen formació per poder donar un servei millor cap al ciutadà i creiem que també els fa falta la motivació. Que potser aquests últims anys l’han perdut. No sabem si és per la gestió del govern actual, però realment veiem que totes aquestes qüestions fan que la poca motivació i les poques oportunitats que els donen els nostres treballadors municipals puguin assolir aquella feina com ells voldrien. Llavors els hem de donar aquesta oportunitat també amb ells.

Serveis i manteniment el poble com he dit abans, està té dificultats amb el tema de manteniment, sobretot el tema d’escombraries, el tema de les obres en l’enllumenat, tot a qui li hem de donar una volta. Hem de començar a prioritzar en aquesta qüestió i no crear tants tants edificis nous que després no podem mantenir.

Els serveis socials seria un altre punt important. Passa per recuperar, sobretot ara que la gestió la porta al Consell Comarcal. Nosaltres creiem que hem de recuperar aquesta gestió per ser més eficients i sobretot amb programes que tenim concrets perquè tothom realment té, té dret a una vida digna. Però la qüestió de l’ajuda no pot ser només altruista i no es pot cronificar en el temps. Hem de donar les oportunitats també a aquesta gent que necessita ajuda i llavors se’ls ha de donar ajuda, però també se’ls ha d’ajudar que puguin sortir d’aquest moment dur per ells i, per tant. Hem de també portar a part de les ajudes, hem d’aportar programes d’incentivar aquesta gent a que també es pugui desenvolupar laboralment i en la seva vida i poder sortir finalment d’un lloc de l’ajuda permanent o la cronificació.

En aquest sentit, per últim, per no allargar-me molt més, és la seguretat i l’ocupació. Miri, en tema d’ocupació tenim un problema molt greu en el municipi, sobretot actualment, tenim forces ocupacions. Sí, és cert que és una afectació que tenim a tota la comunitat o a tot Catalunya o a tot el país, i que aquí hi ha una legislació vigent que ens limita. Però sí és cert que nosaltres tenim iniciatives i programes que faran realment disminuir tot aquest tema de les ocupacions, sobretot les ocupacions de caire criminal, perquè hi han dos tipus d’ocupacions.

Hi ha realment gent que acaba ocupant perquè no té res més, però hi ha molta ocupació criminal que simplement pel fet d’ocupar. Llavors són qüestions que també s’han de tractar i sobretot de cara al ciutadà i el propietari se’ls ha d’assessorar. Llavors tenim programes d’assessorament cap al propietari, al ciutadà, perquè realment pugui sortir de vegades que se’n van de vacances i quan arriben no tenen la casa ocupada. I això ho hem de tenir molt present. I la gent paga impostos. La gent treballa per tenir les seves cases, ja que no podem fer més. Això no tenir present i dintre la part de seguretat és la policia de proximitat.

Creiem que la policia de proximitat ha de tornar, ha de ser aquell policia que el ciutadà coneixia de primera mà, que sabia com es trobava, què li faltava. I d’aquesta manera. Tenint un policia així a cada barri sabrem i podrem assabentar nos amb els problemes que tenim avui dia. Perquè els primers imputs vénen des del barri, des de la persona que parla amb el policia i li explica quins són els seus problemes, què és el que ha vist i això és molt important.

Per tant, hem de prioritzar també cap aquí i intentar també la policia donar-los  les eines perquè tenim un parc mòbil i bastant precari en aquest sentit. I també se’ls ha d’ajudar en el tema de material, no només en formació. I crear aquestes unitats de proximitat. Llavors, com dic, això és un repàs una mica, però en tenim molts més de projectes i tots els projectes estan molt ben analitzats, estan molt ben estudiats i realment sabem que ho podem assolir.

Llavors també m’agradaria preguntar-li si és el cas, que no aconsegueixen formar una majoria absoluta en aquestes eleccions municipals, estarien disposats a pactar amb altres partits?

Miri, si trobéssim qualsevol formació política amb les mateixes pretensions que nosaltres, honestes, transparents, amb les ganes de treballar, amb la voluntat de servei, no hi hauria cap problema.

L’altra és la realitat que ens trobem i possiblement estem molt allunyats, per exemple, de l’actual equip de govern. Creiem que tenim moltes divergències i per tant, estem molt lluny i molt allunyats en les nostres posicions. Pel que fa a la resta, com li dic, hauríem de veure un no, però evidentment creiem que la línia vermella que diuen molts passa per l’honestedat, la transparència sobretot, i la voluntat de servei.

Esperem que tinguin molta sort i encerts en aquestes eleccions municipals i els hi volem donar les gràcies per la seva visita als estudis de Ràdio Capital.

Moltes gràcies.

- Publicitat -