Ajuntament de Palafrugell | Imatge d'arxiu
Ajuntament de Palafrugell | Imatge d'arxiu

El Govern de Palafrugell va decidir incorporar noves bonificacions pels qui optin per la domiciliació bancària i seguiran en la línia de congelació d’impostos, malgrat apujaran el de recollida d’escombraries i el d’ocupació de la via pública amb taules i cadires.

L’Ajuntament de Palafrugell establirà noves bonificacions del 2% en la majoria d’impostos, com l’IBI, i es manté el 5% en l’impost de vehicles de tracció mecànica per a tots els qui domicilïn els pagaments dels tributs. De la mateixa manera, es manté la bonificació del 50% per a habitatges llogats des de la borsa de lloguer social de l’oficina d’habitatge i el 50% per habitatges dotacionals que realitzen activitats de lloguer social per a gent gran.

Malgrat també es mantenen les bonificacions destinades a famílies nombroses i monoparentals, hi haurà dos augments significatius d’impostos: un increment d’un 2,5% per l’impost de la recollida d’escombraries domèstiques i comercials, ja que segons ha informat l’Ajuntament, “les tarifes s’han d’adequar al cost real del servei, així com complementar les millores.” També hi haurà l’increment d’un 2% en totes les tarifes d’ocupació de la via pública amb taules i cadires. L’alcalde Josep Piferrer ha explicat que aquest últim increment es deu a l’IPC i a la “millora de la situació econòmica” que han “intuït” que hi ha.