Les arrels ja havien malmès el passeig.

Canvi de plans en les obres que s’estan duent a terme a Sant Feliu de Guíxols per a la reforma del Passeig Rius i Calvet. Els treballs que s’han fet han revelat que les arrels dels arbres del passeig suposen un problema molt pitjor del que es preveia. Per això, el ple municipal aprovarà avui d’urgència descatalogar l’arbrat protegit. La idea era trasplantar-lo, però extreure els oms posaria en risc l’estabilitat del mur de contenció del passeig.

Al llarg del front marítim del passeig Rius i Calvet hi ha una quinzena d’oms catalogats. Fa unes setmanes, segons va avançar Ràdio Sant Feliu, els responsables municipals van demanar informes tècnics davant les dificultats que suposaven les arrels d’aquests arbres. Finalment, han conclòs que hi ha un risc excessiu si s’intenta trasplantar aquest arbrat. Les arrels ja havien malmès la vorera, però un cop els operaris han enllestit les rases a la zona, han constatat que s’estenen pel subsòl de forma complexa. En alguns casos, les arrels són molt gruixudes, s’han entortolligat amb canalitzacions de serveix, arriben al calaix de la riera, a uns 3 metres per sota del passeig, han malmès el mur i fins tot algunes han arribat als fonaments dels edificis de l’altra banda del passeig. Davant d’aquesta situació, es descarta el trasplantament i s’optarà per una tala convencional. Per fer-ho, el ple municipal, convocat d’urgència, traurà del catàleg la filera d’oms de Rius i Calvet. A més, el plenari delegarà en la junta de govern local la competència per autoritzar modificacions del projecte i del contracte d’obres. L’objectiu és que es pugui reaccionar amb més celeritat davant de situacions imprevistes que puguin sorgir durant l’execució del projecte de reforma de la façana marítima.