Autor: Arnaugir

Han començat a evaluar l’estat de la població de cabres salvatges del Montgrí. L’objectiu és conèixer el nombre i l’estat en què es troba la població i determinar la millor forma de gestió.

Aquest desplegament el desenvolupa el Departament d’Agricultura, Ramaderia Pesca i Alimentació, el Cos d’Agents Rurals, el Parc Natural del Montgrí les Illes Medes i el Baix Ter i l’Ajuntament de Torroella de Montgrí. Defensen que d’aquesta manera, aconseguiran mantenir l’existència i continuïtat de l’espècie controladament, adequada, viable i segura.

A més, la iniciativa evitaria que es puguin generar problemàtiques i mantindria l’equilibri poblacional, d’acord amb les capacitats cinegètiques del Montgrí. Així, els censos realitzats fins a la data es complementaran amb un estudi aprofundit per determinar l’estat sanitari i genètic de l’espècie.

EN QUÈ CONSISTIRÀ L’ESTUDI

El programa de captura en viu funcionarà d’acord amb la instal·lació d’un tancat de captura i la col·locació d’una caixa trampa. Per fer un recompte durant el mes de gener de 2019.

Per una banda, es preveu la captura addicional de varis individus i la caça d’algun exemplar jove amb la col·laboració dels caçadors locals, per prendre mostres. I per altra banda, els censos es complementaran amb drons i embarcacions que analitzaran les zones més inaccessibles del Montgrí.

En aquest sentit, la regidora de Medi Ambient, Sandra Bartomeus, ha destacat que es vol saber si el nombre i l’estat de les cabres salvatges al Montgrí és l’adequat i determinar que no representa cap perill per a la població. Així, ha afirmat que en cap cas es vol permetre la caça. Doncs, ressalta que només es podria autoritzar en cas que fos necessària per al control poblacional i es faria sota la supervisió tècnica del departament.

LES CABRES SALVATGES DEL MASSÍS DE MONTGRÍ A CATALUNYA

Les forests públiques, de titularitat municipal, Muntanya Gran (CUP3) i Duna Continental (CUP65), hi viuen cabres salvatges procedents d’un antic Parc Animal de Sobrestany.
Una instal·lació privada que es va tancat l’any 2008. Doncs, l’espècie s’ha anat adaptant al medi i reproduint.
Avui dia, han conformat una població d’uns 150 exemplars, segons dades de l’últim cens.

Aquesta espècie de cabra salvatge també es pot trobar al Massís dels Ports i altres muntanyes de les Terres de l’Ebre. Així com, a la Muntanya de Montserrat i a l’Alt Pirineu (Pallars Sobirà i Val d’Aran).