Vorera palamós
sdr

L’Ajuntament de Palamós ha iniciat les obres per arreglar el tram dret en sentit de circulació del carrer Riera, que connecta l’accés principal de l‘escola Vila-Romà amb el carrer Arnau Sa Bruguera. L’arranjament segueix el criteri començat amb el tram de la vorera fins al carrer de la Font que ja s’havia arreglat anteriorment. L’objectiu és millorar la mobilitat i la seguretat dels alumnes de l’escola i el centre d’adults.

Les obres es basen en l‘ampliació de fins a 1,6 metres de vorera, substituint la que hi havia fins ara, que només tenia amplada d’un metre. També es millora l’enllumenat i la xarxa de telecomunicacions del carrer.

Aquest canvi no afecta en cap cas el nombre d’estacionaments de vehicles a la zona, que se seguiran ubicant davant d’aquesta vorera. Les obres es van iniciar el passat 27 de desembre i tenen una durada prevista de dos mesos. El cost global és de 37.214,91 euros.