L’objectiu principal de l’obra és posar ordre el conjunt arquitectònic, unint tant els cinc edificis que el formen com els tres patis que conté i creant un nou accés des del carrer del Progrés.

D’altra banda, on es farà la reforma més important serà en l’edificació que està situada entrant a mà esquerra, on s’allotjaran els espais de caràcter més públic. Així es crearà un espai ampli que actuï com a espai de circulació i com a sala d’exposicions o d’actes, incloent-hi un parell de sales polivalents i els espais d’administració. En la primera planta s’hi ubicaran els espais de formació  destinats als usuaris habituals de l’equipament.

Per donar unitat al conjunt, i fent honor al seu passat de fàbrica, s’adoptarà una estètica industrial. Totes aquestes actuacions pretenen aconseguir un edifici a escala humana, còmode d’usar i fàcil d’entendre.

A més, com edifici protegit pel Pla Especial de Protecció i d’Intervenció en el Patrimoni Històric, qualsevol actuació preservarà el caràcter original de l’edificació sense desvirtuar-ne les característiques. Així doncs, la reforma garanteix el respecte, la millora i una posada en valor de tots els elements i espais que tenen un valor artístic, arquitectònic i ambiental.